Ulike nasjonale regler for EU-valget

Når valget i Europaparlamentet avholdes i slutten av mai, skal 512 millioner EU-borgere i 28 medlemsland stemme over hvem som skal representere dem i EU-parlamentet. Valget vil avgjøre viktige politiske retningslinjer for klimaarbeid, sikkerhet, arbeidsliv, migrasjon og mange andre områder med direkte påvirkning på europeeres hverdag.

Når slike viktige politiske beslutninger skal fattes i fellesskap, er landene nødt til å følge et felles sett regler for avstemningen. Det er imidlertid noen forskjeller blant medlemslandene når det gjelder valgdagsdatoen, avstemning i utlandet og aldersgrensen for stemmeberettige. Her ser du en infografikk som oppsummerer reglene for årets EU-valg: