Kick-off for ”European Week of Regions and Cities”

Årets tema favner bredt og handler om å skape økonomisk vekst.

Open Days har i år skiftet navn til ”European Week of Regions an Cities” og arrangeres for 14 gang fra 10-13 oktober. Arrangementet regnes som en svært viktig arena for å dele idéer og kunnskap innen EU-politikk på regionalt plan. Dette er også stedet hvor man samarbeider på tvers av landegrenser, knytter kontakter og får muligheten til å vise seg frem.

I år er temaet delt i tre forskjellige kategorier som berører mange områder, men hvor målet er å skape økonomisk vekst og innovasjon i Europas regioner. Det vil være fokus på følgende emner:

– en vedvarende og bærekraftig økonomisk vekst: Her vil innovasjon innen energi og veien mot en lavkarbon- og sirkulær økonomi være viktig.

-en inkluderende økonomisk vekst: Her er implementering av nye programmer og sysselsettingspolitikk viktig for at færrest mulig skal stå utenfor arbeidslivet. Det skal legges til rette for at flere kan starte egen virksomhet. Regionene skal også dele erfaringer i hvordan en best mulig takler flyktningkrisen.

– en forenkling av søknadsprosessen til ESI programmene: Her gjelder det å effektivisere administrasjonen rundt programmene. Det vil også være fokus på byutvikling spesielt, noe som er i tråd med det nederlandske formannskapet.

Les mer om programmet, tidsfrister og temaer her.

Tekst: Andreas Løhren

Bilde kick off ewcr2