Forbud mot engangsprodukter i plast fra 2021

Som en del av EUs plast-strategi kom Europakommisjonen tidligere i år med et forslag om å forby enkelte engangsprodukter i plast.

Ifølge Europakommisjonen utgjør plast mer enn 80% av marin forsøpling. Produktene som blir foreslått å forbys utgjør 70% av marin forsøpling. Grunnet langsom nedbrytningsprosess ender plast ofte i sjøer, i havet og på strender over hele verden. Det har blitt funnet plast-rester i marine arter som skilpadder, hval og fugler, men også i fisk og skalldyr og derfor også menneskets næringskjede.

Europaparlamentet stemte i forrige uke over Europakommisjonens forslag om å forby engangsprodukter i plast som det finnes alternativer for. Engangsbestikk, Q-tips, sugerør og rørepinner er produkter som fra og med 2021 kan bli forbudt i EU. I tillegg har de lagt til oxo-nedbrytbar plast, slik som for eksempel plastposer, emballasje og hurtigmat-beholdere på listen.

Nasjonale handlingsplaner og reduksjonsmål av plast

  • Bruk av plast hvor det ikke finnes andre alternativer må reduseres i alle medlemsland. Europaparlamentet foreslår en reduksjon på minst 25% innen 2025. Medlemsstatene skal selv lage nasjonale planer for hvordan oppfordre befolkningen å bruke gjenbruksprodukter og resirkulerbare produkter.

Sigarett filter og fiskeutstyr

  • Reduksjonstiltakene skal også gjelde tobakksavfall, og da spesielt filter som inneholder plast. Dette skal reduseres med 50% innen 2025 og 80% innen 2030. Sigarettstumper er det andre største engangsproduktet man finner i marin forsøpling.
  • I tillegg pålegges medlemsland å sikre at minst 50% av alt fiskeutstyr som har forsvunnet eller forlatt blir samlet opp hvert år, og at 15% blir gjenvunnet i 2025.

Gjøre produsenter ansvarlig

  • Produsenter av fiskeutstyr og tobakk må bli pålagt å bidra økonomisk for oppsamling av produktene, inkludert transport, behandling og søppel innsamling. For at man skal nå målet for gjenvinning må produsentene bidra.

Europaparlamentet vil starte forhandlinger med Rådet, så fort ministerne har kommet med sin posisjon.

Les mer om saken her.

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Solveig Standal Skåravik: solveig@osloregion.org

Tekst: Solveig Standal Skåravik