Workshop for kommuner og forskningssektoren: Samarbeidsmuligheter i Horisont 2020 om digitalisering

Kart utilgjengelig

Dato
04/06/2019
Kl. 10:00 - 15:00

Plass
Norges forskningsråd


Har din kommune utfordringer som dere ønsker å løse ved hjelp av digitalisering? Kanskje sitter dere på en idé til et innovasjonsprosjekt og er på jakt etter forsknings- og innovasjonspartnere i eller utenfor Norge? Denne workshopen retter seg mot kommunal sektor og vil gi gode eksempler på merverdien av offentlig sektors deltakelse i Horisont 2020 og andre EU-program.

I løpet av arrangementet skal man bli kjent med SINTEF Digital og andre forskningsinstitutter som er blant Norges fremste på digitalisering. Her vil man få presentert gode eksempler og se på muligheter for samarbeid. Man får også en mulighet til å pitche et prosjekt eller idé!

Foreløpig program:

 10.00-10.05 Velkommen

10.05-11.05  Kommunesektorens arbeid med digitalisering: Hvilke utfordringer ser vi, hvilke forskningsbehov har vi og hvilken kompetanse bidrar vi inn med? Presentasjon ulike prosjekter (10 min presentasjon+5 min spm):

10.05-10.20  Lillehammer kommunes arbeid med å utvikle en digital plattform

10.20-10.35  Presentasjon prosjektet – Beredskap, digitale løsninger 

10.35-10.50  Presentasjon prosjekt – Digitalisering, utdanning, helse 

10.50-11.05  Presentasjon prosjekt – Helseprogrammet

11.05-11.15  Kaffepause

11.15-12.30 Et forskerblikk: Hvordan samarbeider SINTEFs forskere om næringsutvikling og smarte løsninger sammen med norske kommuner? Presentasjon av utvalgte forsknings- og innovasjonsprosjekter:

11.15-11.25  Innovasjon i offentlig sektor – SINTEFs tverrfaglige konsernsatsning

11.25-11.35  Digital sikkerhet – eksempler på SINTEFs satsninger nasjonalt og internasjonalt

11.35-11.45  OTD (Åpne transportdata) og SamÅpne (Samskaping og næringsutvikling med åpne kommunale data) – forsknings- og innovasjonsprosjekter med fokus på næringsutvikling og smarte løsninger innen transport og offentlig sektor, basert på åpne data.

11.45-11.55 EU ANYWHERE – samarbeid med Stavanger og Sauda kommune for å gi bedre beslutningsstøtte for varsling av ekstremvær og konsekvenser for identifiserte sårbare områder som Vågen i Stavanger. Stavanger Universitetssykehus er partner.

11.55-12.05 SOCIAL HEALTH BOT – samarbeid med ulike skolehelsetjenester i Oslo. Målet med prosjektet er å etablere ny kunnskap som trengs for å gi bedre og mer effektiv informasjon for ungdom (alder 16-26 år) om psykisk helse gjennom smart bruk av online chatbots. Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder er partnere.

12.05-12.15 SMART DISTRICT – Nyoppstartet samarbeid med Folldal kommune og Hedmark Trafikk. Visjonen er “Smart transport i distriktene”. Visjonen realiseres ved å utvikle Mobility-as-a-Service tilpasset grisgrendte strøk. Hoved-idéen er et felles system for transportplanlegging, der behov for person- og varetransport samordnes for å utnytte transportressursene optimalt. Sykehus Innlandet, Entur og HelseINN er også partnere.

12.15-12.30 Spørsmål og diskusjon

12.30-13.30  Lunsj og mingling

13.30-14.00 Hva slags programmer og utlysninger finnes på digitaliseringsområdet? (Overordnet nivå, ikke kun H2020, men også Norforsk f. eks.) v/ Forskningsrådet

14.00-14.15  De gode hjelperne: Hvordan kan Forskningsrådet, EU-nettverkene og Europakontoret hjelpe?

14.15-14.45  Pitch et prosjekt, idé eller fortell kort om arbeid med digitalisering!

(Her kan alle deltakere melde inn en pitch. Lengde: 3-5 min.)

14.45-16.00  Samtaler i tematiske grupper med representanter fra SINTEF og Forskningsrådet.

Tema: Helse/velferdsteknologi, Åpne data/kommune 3.0, Transport, Utdanning/VR/AR, Beredskap

16.00             SLUTT

 

Registrering her.