Siste sjanse til å få IKT-prosjektmidler fra Horisont 2020

Kart utilgjengelig

Dato
13/09/2019
Kl. 09:00 - 15:00

Plass
Norges Forskningsråd


EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, utlyser snart sin siste søknadsfrist for IKT-midler. Det er mange penger i potten. Det tilbys en gjennomgang av disse utlysningene og gis råd og tips om hvordan din virksomhet kan finne relevante emner å søke på.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.