Horisont 2020 – Project Management and Finance

Kart utilgjengelig

Dato
10/09/2019 - 11/09/2019
Kl. 09:00 - 16:00

Plass
Norges Forskningsråd


Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.