Europakommisjonen (EC) foreslår nye regler for kontroll av kjøretøy

EC under den senaste tiden varit under stor press att reformera reglerna kring kontroller av utslipp för köretöy. Detta är som en följd av Volkswagen skandalen då det uppdagades att den tyska biltillverkaren manipulerat sina diesel-tester för att kunna uppnå utsläppkriterierna. Miljöorganisationer har även riktat kritik mot de center som utför kontrollerna och menar att testerna är mycket högre när de bruks i verkligheten än när de testas i en labb-miljö. The guardian skriver att exempelvis utsläppen av nitrogenoxider för en diesel-bil var 7 gånger högre i verkligheten än i en testmiljö.

EC föreslår nu att stärka oberoendet av de test-center som ansvarar för att kontrollerna av köretöy. Dessa skall inte längre betalas direkt av biltillverkaren och genomgå regelbunden revision. Vidare så vill EC genomföra tester på bilar som redan har kommit ut på marknaden.

Hårdare reglering av diselerköretöy vill förbättra den lokala luftkvaliteten eftersom det är särskilt dessa bilar som ansvarar för de höga utslippen av svoveloksider (SOx), nitrogenoksider (NOx) runt Oslo og Drammen.

Detta kommer att innebära en hård debatt mellan EC och Europeiska Rådet som ofta tvingas försvara bilindustrin i dessa frågor.

Tekst: Karl Törnmarck