EU anbefaler felles tiltak for et sikkert 5G-nett

Europakommisjonen har nylig lansert en rekke tiltak som skal sikre høy cybersikkerhet for 5G-nettverket som lanseres i EU.

Femte generasjons internett (5G) vil være essensielt for fremtidens kommunikasjon med et stadig voksende antall av mobile enheter og et økende behov for permanent nettverkstilkobling, men nettet vil også være mer utsatt for cyberkriminalitet. Innen få år vil 5G utgjøre bærebjelken i Europas digitale indre marked og bidra til digital utvikling innen områder som helse, finans, transport, landbruk for å nevne noe. 5G vil også gjøre det enklere å involvere innbyggere i demokratiske prosesser, men sensitiv informasjon er ofte mer utsatt.

Derfor har Europakommisjonen anbefalt en rekke preventive tiltak for å styrke cybersikkerheten og minimere risikoen ved utrulling av 5G-nettverket. Tiltakene er en kombinasjon av regelverk og politiske virkemidler som er ment å beskytte Europas økonomi og demokratiske prosesser som ved for eksempel valg.

Kommisjonens anbefaling beskriver tiltak som går ut på:

På nasjonalt nivå:

Hvert medlemsland bør gjennomføre en nasjonal risikovurdering av infrastruktur knyttet til 5G-nettverk innen utgangen av juni 2019. Her bør medlemsland blant annet oppdatere eksisterende sikkerhetskrav for nettverksleverandører.

På EU-nivå:

Medlemslandene bør utveksle informasjon med hverandre og med støtte fra Kommisjonen og Det europeiske byrået for cybersikkerhet (ENISA) gjennomføre en samordnet risikovurdering innen 1. oktober 2019. Her kan medlemslandene bli enige om en rekke tiltak som kan brukes på nasjonalt nivå. Dette kan for eksempel være sertifiseringskrav, tester, kontroller og identifisering av produkter eller leverandører som anses som potensielt usikre.

Neste steg:

Medlemslandene bør fullføre sine nasjonale risikovurderinger innen 30. juni 2019 og oppdatere nødvendige sikkerhetstiltak. Nasjonal risikovurdering skal sendes til Kommisjonen og Det europeiske byrået for cybersikkerhet innen 15. juli 2019.

Les mer om saken her.

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Andreas Løhren, andreas@osloregion.org