Ungdom og Utdanning

Midtveisevaluering av Erasmus+

Erasmus+-programmet har vært og er en stor suksess. I hvert fall etter den nå foreliggende midtveisevalueringen å dømme. Der har over en million interessenter fått muligheten til å gi sin mening om programmet. Og tilbakemeldingen er klar: Erasmus+ bidrar til bedre kvalitet i utdanning.

Europakommisjonen satte i mai i fjor i gang en offentlig høring om det omfattende utdanningsprogrammet. Midtveisevalueringen som nå foreligger er basert på rapporter fra deltakerlandene i Erasmus+, tilbakemeldinger fra mer enn en million interessenter i programmet og en egen evaluering utført av en ekstern leverandør.

Det er liten tvil om at Erasmus+ er en suksesshistorie for EU og et av EUs mest kjente programmer. Evalueringen viser at Erasmus+ har oppnådd og i mange tilfeller også overgått de fleste målene som ble satt. På under tre år har 1,8 millioner mennesker vært på Erasmus+-opphold og mer enn 240 000 institusjoner har vært involvert i ulike samarbeidsprosjekter. I evalueringen kommer det fram at Erasmus+ blir sett på som EUs tredje mest positive tiltak.

I rapporten blir det også reflektert rundt hvordan programmet skal se ut etter 2020. Norge ved SIU har her spilt en aktiv rolle og levert inn tre skriftlige innspill til Kommisjonen. Noen av tiltakene for å gjøre Erasmus+ bedre for fremtiden er å gjøre programmet enda mer tilgjengelig for yrkesfagelever og lærlinger, og å øke fokuset på inkludering, spesielt for personer med vanskeligstilt bakgrunn og spesielle behov.

Les hele evalueringen og hvilke justeringer Europakommisjonen ser for seg for siste del av programperioden her.

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, sjur@osloregion.org

 

Ønsker mer mobilitet og forenkling i fremtidens Erasmus+

Utdanningsråd Ragnhild Skålid ved Norges delegasjon til EU la frem Norges posisjoner for fremtidens EU-programmer for utdanning for norske aktører i Brussel.

Den 19. februar ble det tredje møtet i det Brussel-baserte forsknings- og innovasjonsnettverket for norske aktører avholdt på Norway House, og tema var denne gang utdanning. Nettverket er initiert av EU-delegasjonen og Kunnskapskontoret og har som hovedmål å fremme og belyse norske synspunkter inn mot utformingen av fremtidens EU-programmer, deriblant EUs utdanningsprogram Erasmus+.

Utdanningsråd Ragnhild Skålid presenterte norske posisjoner mot utformingen av EUs utdanningsprogrammer utarbeidet av Kunnskapsdepartementet, og her er de overordnende prioriteringene:

 • Fortsette programmene og holde dagens struktur
 • Mobilitet fortsatt en nøkkelaktivitet
 • Kvalitet skal være avgjørende faktor i utvelgelse av prosjekter
 • Bedre kobling mellom forskning og innovasjon og utdanning
 • Programmet bør fortsatt være desentralisert, noe som vil sikre at små aktører kan delta og nå opp i konkurransen
 • Finansiering av barnehagesamarbeid – Early Childhood Care
 • Generelt mer forenkling, fleksibilitet og bedre IT-løsninger

Utdanning i EU etter 2020

Youri Devuyst er seniorekspert i Europakommisjonens departement for utdanning og kultur (DG EAC) og mener det er en spennende tid på utdanningsfeltet i EU. Devuyst nevner Social Pillar of Rights som ble vedtatt i november i fjor og arbeidsprogrammet ”Leaders Agenda” som gir retningslinjer for EUs arbeid de neste to årene. Her ble den første diskusjonen viet til hvilken rolle utdanning har i Europa, og man belyste utfordringer som at en stor andel av Europas ungdomsskoleelver underpreseterer i en del fag.

Europakommisjonen har en rekke initiativer på trappene, og her er noen av dem:

 • Mer mobilitet i Erasmus+ – kommisjonen kommer med forslag/anbefalinger for utformingen av neste program i mai/juni 2018
 • Skape et ”European Student Cart” – hvor man samler data fra ulike universiteter
 • Forslag om språkopplæring
 • Forslag om ”Early Childhood Education”
 • ”European Education Area” innen 2020: idéen er å skape et Europa hvor det ikke er grenser for å studere/forske
 • Fortsette arbeidet med ”New Skills Agenda for Europe” og sosial inkludering

Har du spørsmål om ungdom og utdanning? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen: sjur@osloregion.org

Tekst: Andreas Løhren

 

EU-toppmøte om utdanning

Den 25. januar tok EU-kommissær for utdanning, kultur, ungdom og sport, Tibor Navracsics, i mot EUs utdanningsministre og andre eksperter til det første EU-toppmøtet om utdanning.

I forkant av møtet hadde Europakommisjonen lagt frem tre initiativ som skal bidra til å minke de sosioøkonomiske forskjellene, og opprettholde konkurranseevnen gjennom å bygge et mer samlende, sterkere og mer demokratisk Europa. Sentralt på dagsorden sto grunnleggende ferdigheter.

Under EU-toppmøtet i Göteborg 17. november i fjor ga statslederne sin tilslutning til EUs sosiale søyle, herunder ønsket om et sterkere europeisk samarbeid på utdanningsfeltet. Sentralt i diskusjonene sto grunnleggende ferdigheter og livslang læring. Kommisjonen har nå fulgt opp med følgende initiativ: styrket nøkkelkompetanse og digitale ferdigheter, samt økt kunnskap om EU og felles kjerneverdier. Initiativet er et lite skritt på vei mot The European Education Area 2025.

Bakgrunnen for initiativet er blant annet PISA-undersøkelsen fra 2015 som viser at 20% av EUs elever har lave ferdigheter i lesing, naturfag og matematikk – et resultat som er svakere enn i 2012. Dette innebærer at en av fem elever sliter med å gjennomføre daglige oppgaver som er essensielle i vårt moderne samfunn. For å styrke EUs konkurranseevne og for å sikre like muligheter for alle, legger EU nå opp til et tettere samarbeid på utdanningsområdet. Å investere i utdanning er et viktig tiltak i alle medlemslandene for å sikre økonomisk vekst og sosial rettferdighet, og for senere å få folk i arbeid.

Les mer om saken her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med EU-rådgiver for ungdom og utdanning Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, sjur@osloregion.org

 

 

 

Kom i gang med internasjonalt arbeid for og med ungdom!

Har du en ide til et internasjonalt prosjekt du ønsker å få realisert, eller er du nysgjerrig på hvordan man kan få det til? Lurer du på hvilke muligheter som finnes?

Den 12. mars er det informasjonsmøte om prosjektmidler til internasjonalt ungdomsarbeid i Oslo.

Tid: Mandag 12. mars 12.00-15.00 (med veiledning frem til kl 16.00 for de som ønsker).

Sted: Stratos konferanse og selskapslokaler, Youngstorget 2, 0181 Oslo.

 Delta på informasjonsmøtet for å få informasjon om:

 • Hva du kan søke om støtte til og hvordan du søker
 • Hvordan forskjellige aktører kan bistå deg med å realisere prosjektideen din

Etter at det offisielle programmet er over vil du kunne prate med arrangørene om din prosjektide og få informasjon og veiledning om hvordan du bør gå frem videre.

Hvem passer dette møtet for?

Seminaret passer for deg som jobber med og for ungdom i Oslo. Dette inkluderer blant annet kommuneansatte som jobber med ungdom, ungdomsarbeidere og ungdomsorganisasjoner/ organisasjoner som jobber med ungdom.

Program

 • Velkommen
 • Kort introduksjon av arrangørene og hvordan disse kan hjelpe det med å komme i gang
 • Gjennomgang av Erasmus+: Aktiv Ungdoms støtteordninger
 • Tidligere erfaringer fra deltakere og organisasjoner
 • Prosjektpitch
 • Veiledning (for de som ønsker)

Målet med seminaret er å gi deltakerne:

 • Kunnskap om finansieringsmuligheter for ulike internasjonale aktiviteter
 • Informasjon om hvilke virkemidler som finnes og hvem som kan hjelpe deg med å realisere prosjektideen din
 • Veiledning

Lunsj er inkludert.

Påmeldingsfrist er mandag 5. mars.

Begrenset antall plasser.

Registrering og info her.

Arrangører:

Erasmus+: Aktiv Ungdom, Oslo kommune, UngOrg og Osloregionens Europakontor

Foto Aktiv-ungdom

 

 

Nye muligheter med Erasmus+

Erasmus+-programmet tilbyr utallige muligheter for utdanningssektoren til å drive med internasjonalt samarbeid. I 2018 blir mulighetsrommet enda større, og det er kommet et etterlengtet tiltak rettet spesielt mot skoler som ønsker å starte opp med internasjonalisering. Skoleutvekslingspartnerskap skal tilrettelegge for økt mobilitet blant lærere og elever, og gjennom en enklere søknadsprosedyre er målet å rekruttere skoler som ikke har søkt om Erasmus+-midler tidligere.

De såkalte «Key action 2»-prosjektene i Erasmus+ er kjent for å henge høyt og det er mange skoler som vegrer seg mot å ta fatt på jobben med å starte opp et strategisk partnerskap. Dette har Europakommisjonen tatt innover seg. I årets Erasmus+-utlysning lanseres – i tillegg til de kjente utveksling av god praksis og innovasjon – også skoleutvekslingspartnerskap. Her er det lagt opp til mindre partnerskap over en periode på et eller to år. Søknadsprosedyren er mindre krevende enn andre strategiske partnerskap og skoleutvekslingspartnerskapene retter seg kun mot skole og barnehage. Kommisjonen vil med dette stimulere til økt mobilitet for elever, lærere og andre skoleansatte. Tiltaket kan minne om mobilitetsprosjektene som allerede finnes for fag- og yrkesopplæring.

Årets budsjett er rekordhøyt med hele 280,4 millioner euro til prosjekter under key action 2 og det er lagt inn at minst halvparten av dette skal gå til de nye skoleutvekslingspartnerskapene. Mer informasjon finnes i programguiden for 2018.

Søknadsfrist 21. mars kl. 12:00.

Tekst: Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, kontaktperson for utdanning, ungdom og helse ved ORE, sjur@osloregion.org, +32 499 83 51 99