Kultur

Meld deg på seminaret: Kreative regioner – hvorfor delta i EU-programmet ”Kreativt Europa”?

ORE i samarbeid med Kulturrådet, Norsk Film Institutt og Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til seminar om EU-programmet ”Kreativt Europa”. Meld deg på!

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Under seminaret vil du få høre sentrale aktører innen kulturnæringen fortelle om hva programmet går ut på, hvorfor og hvordan en kan delta og se forskjellige eksempler på prosjekter.

Arrangementet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus den 5 april.

Invitasjon, program og påmelding finner du her.

Nå kan du melde deg på seminaret: Kreative regioner – hvorfor delta i EU-programmet ”Kreativt Europa”?

ORE i samarbeid med Kulturrådet, Norsk Film Institutt og Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til seminar om EU-programmet ”Kreativt Europa”. Meld deg på!

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Under seminaret vil du få høre sentrale aktører innen kulturnæringen fortelle om hva programmet går ut på, hvorfor og hvordan en kan delta og se forskjellige eksempler på prosjekter.

Arrangementet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus den 5 april.

Invitasjon og påmelding her.

 

Kreative regioner – hvorfor delta i EU-programmet ”Kreativt Europa”?

ORE i samarbeid med Norsk kulturråd, Norsk filminstitutt og Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til seminar om EU-programmet ”Kreativt Europa”.

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Under seminaret vil du få høre sentrale aktører innen kulturnæringen fortelle om hva programmet går ut på, hvorfor og hvordan en kan delta og se forskjellige eksempler på prosjekter.

Arrangementet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus den 5 april.

Se invitasjon her.

 

Europakommisjonen arrangerer seminar om samarbeid innen kystturisme i Brussel 20. januar

Europakommisjonen setter fokus på hvordan det kan skapes flere arbeidsplasser, nettverk og clustre gjennom fokus på maritim- og kystturisme.

Les mer om seminaret her.

Forskningsrådet lyser ut 45 millioner kroner i det nye KULMEDIA-programmet for å få fram ny kunnskap

Digitaliseringen fører til store endringer i kultur- og mediesektoren, endringer krever ny kunnskap. Forskningsrådet har vedtatt programplan for KULMEDIA, som er finansiert av Kulturdepartementet.

Programmet disponerer 78 millioner kroner over fem år, og 45 millioner lyses ut med søknadsfrist 11. februar 2015.

– Det tradisjonelle økonomiske grunnlaget for journalistiske medier og bokbransjen svekkes. Samtidig utfordres prinsippet om kunstnere og forfatteres opphavsrett, sier professor Jostein Gripsrud som leder KULMEDIAs programstyre.

Les mer om utlyningen her

Digitalt skifte – utfordringer og muligheter for kulturell og kreativ sektor

Det digitale skiftet de siste årene har skapt mulighet for nye kommunikasjonsplattformer, distribusjonskanaler, produsenter, publikumsgrupper, sosiale vaner og forventninger som blant annet påvirker kreativ- og kulturell sektor.

EU-programmet Creative Europe setter fokus på publikumsutvikling, kapasitetsutvikling og europeisk innovasjonssamarbeid. Les mer om programmet

Digitale muligheter, ekte opplevelser og nye forretningsmodeller er  viktige trender for reiselivet.

Policy: Ny arbeidsplan for kultur fra EU ble vedtatt i slutten av november

På møtet mellom EUs ministre innen kultur i Brussel 25. november 2014 ble det vedtatt en ny arbeidsplan for europeisk samarbeid, policy og prioriteringer på kulturfeltet. Arbeidsplanen setter fokus på sentrale utfordringer for små og mellomstore organisasjoner i den kreative sektoren nasjonalt og på EU-nivå i forhold til digitalisering og globalisering.

Fireårsplanen bygger på European Agenda for Culture og setter prioriteringer for promotering og tilgjengelighet til kultur og publikumsutvikling. Det settes fokus på hvordan man best kan ivareta Europas kulturarv, hvordan man kan fostre kreativitet og innovasjon i kulturell og kreativ sektor, og øke profileringen av kultur ovenfor EUs eksterne relasjoner. Implementeringen vil starte fra januar 2015. Rundt tyve konkrete aksjonspunkter vil bli igangsatt sammen med følgende prioriteringer:

– Tilgjengelig og inkluderende kultur

– Kulturarv

– Fokus på kreativ økonomi og innovasjon innen kultur- og kreativ sektor

– Fremme kulturelt mangfold, kultur i EU, eksterne relasjoner og mobilitet

Felles arbeid med å sikre sammenlignbar statistikk innen kultursektoren er en horisontal prioritet av arbeidsplanen

Open method of coordination vil fortsatt være samarbeidsmetoden, sammen med Ad-hoc ekspertgrupper, tematiske semiarer, ulike type møter, studier og forskningsbaserte initiativer.

Les mer

Fem uker i “kulturoasen” Brussel

Inger Karlberg, arkeolog fra Buskerud fylkeskommune, har vært hospitant ved Osloregionens Europakontor i oktober og november 2014. Hennes rapport følger her i en kortversjon. Formålet med oppholdet var å få innblikk i EU programmer om kulturarven og spesielt med blikk for den levende kulturarv, etterreformatorisk byarkeologi og industriell arkeologi. – Fantastisk! svarer Inger, når vi spør om hva hun har fått ut av oppholdet.

– Mangfoldet i kulturfeltet stimuleres og styrkes gjennom Horisont 2020, Kreativt Europa og et spesielt fokus framover er på prosjekter med publikumsutvikling. Det store målet gjelder folks helse, velvære, sysselsetting og økt mobilitet for unge. For å nå målet er innovativ kultur og digitale verktøy for alle, viktige virkemidler.

Les Ingers hospitantrapport her

Tett sammenheng mellom “Adventure tourism” og “Responsible tourism”

UNWTO har akkurat presentert en gloabl rapport om opplevelsesturisme, “Adventure tourism” sammen med Adventure Travel Trade Association som kan være interessant lesning.

I rapporten settes det fokus på den tette sammenhengen mellom opplevelsesturisme og ansvarlig turisme. Les mer her