Kultur

Store muligheter i EU-programmet Kreativt Europa

 I samarbeid med Norsk kulturråd, Norsk filminstitutt og Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerte Osloregionens Europakontor (ORE) seminaret ”Kreative regioner” 5. april i Oslo. Blant de 135 deltakere var det representanter fra kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen og ulike aktører innen kunst og kultur som fikk høre om det brede spekteret av muligheter som ligger i EU-programmet ”Kreativt Europa”.

Slagverktrioen Pinquins, deltaker i et Kreativt Europa-prosjekt, åpnet seminaret med samtidsmusikk, før Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen ønsket velkommen med å understreke hvor viktig kultur er i Oslos internasjonale profileringsstrategi.

-Kreativt Europa er et verktøy som gir norske aktører innen kultur og kreative næringer muligheten til å samarbeide internasjonalt og nå ut til et større europeisk publikum, sier Hansen.

Videre illustrerer hun hvor bredt EU-programmet favner, prosjekter innen film og tv, scenekunst, arkitektur, litteratur, musikk, design, kulturarv og mye mer oppfordres til å søke.

-Det er et stort vekstpotensial for kultur i vår region, sier kulturbyråden.

EU-ambassadør Helen Campbell tok for seg kultur og de kreative næringenes betydning i Europas økonomi, og nevnte at hele 3,8 prosent av arbeidslivet er knyttet til denne sektoren. Derfor har kultur en sentral plass i EUs politikk gjennom programmet Kreativt Europa, som i perioden 2014-2020 disponerer rundt 1,5 milliarder euro.

Kommunikasjonsdirektør i Oslo Business Region Marit Høvik Hartmann var en av foredragsholderne som fremhevet kultur som essensielt i en internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen.

-Omverdenen assosierer Norge med natur, fjord og fjell, men Oslo er for de fleste helt ukjent! Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa som har flere live forestillinger årlig enn Stockholm og København til sammen! Oslo har mye å by på som fortjener internasjonal oppmerksomhet, fastslår Hartmann.

Internasjonal koordinator i Rogaland fylkeskommune Geir Sør-Reime har jobbet med mange internasjonale prosjekter, blant annet ”Follow the vikings” som ble godkjent i fjor. Han mener prosjektideer er det viktigste, og den som tar initiativ definerer i stor grad hva prosjektet skal handle om. Sør-Reime har erfart at det gjelder å finne gode partnere.

-Partnerskap kan utvikles over lang tid. Vikingprosjektet var i utgangspunktet tre forskjellige interreg-prosjekter, sier koordinatoren.

Fylkeskultursjef Toril Mølmen i Østfold fylkeskommune har god erfaring med internasjonalt arbeid og Kreativt Europa. Fylkeskommunen har utviklet et eget kompetanseprogram for kultur hvor de har hospitert ved ORE i Brussel, deltatt på kulturkonferanser, hatt studieturer og inngått partnerskap som har ført til konkrete kulturprosjekter. Et resultat av dette arbeidet er blant annet Scenekunst Østfold som henter spennende kunstnere til fylket gjennom det internasjonale IN SITU-nettverket.

Østfold fylkeskommune har i tillegg etablert en forprosjektordning hvor de bevilger en million kroner årlig til kulturaktører. Målet er å skape en lavere terskel for å sette i gang prosjekter og komme ut og finne partnere.

Vi fikk også høre om EU-programmet Aktiv Ungdom, hvor Lillian Solheim fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gav oss en innføring. Dette programmet er en del av Erasmus+, og i 2016 har Norge tre millioner euro til fordeling. Prosjektene skal skape samfunnsengasjement, kulturelt mangfold og forhindre ekstremisme.

-Programmet er ikke like krevende å søke som Kreativt Europa, opplyser Solheim.

Åsmund Prytz og Thea Breivik i Kulturrådet og Kåre Jensen i Norsk Filminstitutt geleidet deltakerne gjennom det store mulighetsrommet som finnes i Kreativt Europa. Norsk Kulturråd er nasjonalt kontaktpunkt for EUs kulturprogram og kan bistå med veiledning og hjelp til å være med Kreativt Europa-prosjekter. Det er årlige utlysninger i programmet og Kulturrådet håper flere norske aktører ser mulighetene i Kreativt Europa.

En rekke deltakere i programmet delte sine erfaringer når det gjelder å komme med i Kreativt Europa-prosjekter. Prosjekteksemplene viste den store bredden som finnes i programmet:

Ane Marthe Sørlien Holen fra slagverkensembelet Pinquins er et godt eksempel på en liten aktør som har fått støtte gjennom Kreativt Europa. De er aktive på den norske samtidsmusikkscenen og er med i en plattform med base i Liverpool. EU-programmet gjør det mulig for dem å samarbeide med europeiske komponister og turnere verden rundt.

Kristin Bergaust er professor ved institutt for estetiske fag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Gjennom Kreativt Europa har hun hatt et bredt samarbeid med europeiske undervisningsinstitusjoner og andre aktører. Bergaust er spesielt opptatt av feltet hvor kunst møter teknologi, og er med i en tverrfaglig forskningsgruppe for teknologi, kunst og design. Gjennom prosjektet ”Renewable futures” har hun blant annet jobbet med ”Rixc New Media Arts Center” i Barcelona – et kunstsenter med en produksjonsdel som tilbyr praktisk hjelp til kunstnere.

Dansens hus i Oslo er med i to plattformer som er støttet av Kreativt Europa, noe som gjør at man kan samarbeide med tilsvarende institusjoner i Europa. Produsent Saskia Wieringa mener disse nettverkene bringer frem et fantastisk samarbeid med mye kunnskap. Samtidig gir slike plattformer en arena for enkeltmennesker og kunstnere;

-For kunstnere ligger plutselig Europa for dine føtter! Det gis en mulighet til å turnere og bygge en karriere, sier produsenten.

Kulturadministrator Terje Adde fra Namsos kommune har de siste årene jobbet med samfunnsprosjektet ”Singing Cities” hvor målet er å samle europeiske byer sammen for å synge – et krafttak for sang. Lille Namsos har vært i et konsortium med verdensbyer som Berlin, Paris og Brussel, og fått tilgang til betydningsfulle internasjonale nettverk.

Jan Grund, professor ved HiOA, gjorde en strålende jobb som moderator ved å lede oss gjennom dagen på en smidig, kyndig og effektiv måte. Tilbakemeldingene tilsier at dette var et vellykket seminar og arrangørene tar sikte på å samarbeide om lignede seminar i fremtiden. I mellomtiden krysser vi fingrene for at flere aktører i Osloregionen sender inn søknad til Kreativt Europa!

Les mer om Kreativt Europa her.

 

Foto Toril Kreativt seminarFylkeskultursjef Toril Mølmen

Tekst: Andreas Løhren

 

Meld deg på seminaret: Kreative regioner – hvorfor delta i EU-programmet ”Kreativt Europa”?

ORE i samarbeid med Kulturrådet, Norsk Film Institutt og Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til seminar om EU-programmet ”Kreativt Europa”. Meld deg på!

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Under seminaret vil du få høre sentrale aktører innen kulturnæringen fortelle om hva programmet går ut på, hvorfor og hvordan en kan delta og se forskjellige eksempler på prosjekter.

Arrangementet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus den 5 april.

Invitasjon, program og påmelding finner du her.

Nå kan du melde deg på seminaret: Kreative regioner – hvorfor delta i EU-programmet ”Kreativt Europa”?

ORE i samarbeid med Kulturrådet, Norsk Film Institutt og Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til seminar om EU-programmet ”Kreativt Europa”. Meld deg på!

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Under seminaret vil du få høre sentrale aktører innen kulturnæringen fortelle om hva programmet går ut på, hvorfor og hvordan en kan delta og se forskjellige eksempler på prosjekter.

Arrangementet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus den 5 april.

Invitasjon og påmelding her.

 

Kreative regioner – hvorfor delta i EU-programmet ”Kreativt Europa”?

ORE i samarbeid med Norsk kulturråd, Norsk filminstitutt og Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til seminar om EU-programmet ”Kreativt Europa”.

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Under seminaret vil du få høre sentrale aktører innen kulturnæringen fortelle om hva programmet går ut på, hvorfor og hvordan en kan delta og se forskjellige eksempler på prosjekter.

Arrangementet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus den 5 april.

Se invitasjon her.

 

Europakommisjonen arrangerer seminar om samarbeid innen kystturisme i Brussel 20. januar

Europakommisjonen setter fokus på hvordan det kan skapes flere arbeidsplasser, nettverk og clustre gjennom fokus på maritim- og kystturisme.

Les mer om seminaret her.

Forskningsrådet lyser ut 45 millioner kroner i det nye KULMEDIA-programmet for å få fram ny kunnskap

Digitaliseringen fører til store endringer i kultur- og mediesektoren, endringer krever ny kunnskap. Forskningsrådet har vedtatt programplan for KULMEDIA, som er finansiert av Kulturdepartementet.

Programmet disponerer 78 millioner kroner over fem år, og 45 millioner lyses ut med søknadsfrist 11. februar 2015.

– Det tradisjonelle økonomiske grunnlaget for journalistiske medier og bokbransjen svekkes. Samtidig utfordres prinsippet om kunstnere og forfatteres opphavsrett, sier professor Jostein Gripsrud som leder KULMEDIAs programstyre.

Les mer om utlyningen her

Digitalt skifte – utfordringer og muligheter for kulturell og kreativ sektor

Det digitale skiftet de siste årene har skapt mulighet for nye kommunikasjonsplattformer, distribusjonskanaler, produsenter, publikumsgrupper, sosiale vaner og forventninger som blant annet påvirker kreativ- og kulturell sektor.

EU-programmet Creative Europe setter fokus på publikumsutvikling, kapasitetsutvikling og europeisk innovasjonssamarbeid. Les mer om programmet

Digitale muligheter, ekte opplevelser og nye forretningsmodeller er  viktige trender for reiselivet.

Policy: Ny arbeidsplan for kultur fra EU ble vedtatt i slutten av november

På møtet mellom EUs ministre innen kultur i Brussel 25. november 2014 ble det vedtatt en ny arbeidsplan for europeisk samarbeid, policy og prioriteringer på kulturfeltet. Arbeidsplanen setter fokus på sentrale utfordringer for små og mellomstore organisasjoner i den kreative sektoren nasjonalt og på EU-nivå i forhold til digitalisering og globalisering.

Fireårsplanen bygger på European Agenda for Culture og setter prioriteringer for promotering og tilgjengelighet til kultur og publikumsutvikling. Det settes fokus på hvordan man best kan ivareta Europas kulturarv, hvordan man kan fostre kreativitet og innovasjon i kulturell og kreativ sektor, og øke profileringen av kultur ovenfor EUs eksterne relasjoner. Implementeringen vil starte fra januar 2015. Rundt tyve konkrete aksjonspunkter vil bli igangsatt sammen med følgende prioriteringer:

– Tilgjengelig og inkluderende kultur

– Kulturarv

– Fokus på kreativ økonomi og innovasjon innen kultur- og kreativ sektor

– Fremme kulturelt mangfold, kultur i EU, eksterne relasjoner og mobilitet

Felles arbeid med å sikre sammenlignbar statistikk innen kultursektoren er en horisontal prioritet av arbeidsplanen

Open method of coordination vil fortsatt være samarbeidsmetoden, sammen med Ad-hoc ekspertgrupper, tematiske semiarer, ulike type møter, studier og forskningsbaserte initiativer.

Les mer

Fem uker i “kulturoasen” Brussel

Inger Karlberg, arkeolog fra Buskerud fylkeskommune, har vært hospitant ved Osloregionens Europakontor i oktober og november 2014. Hennes rapport følger her i en kortversjon. Formålet med oppholdet var å få innblikk i EU programmer om kulturarven og spesielt med blikk for den levende kulturarv, etterreformatorisk byarkeologi og industriell arkeologi. – Fantastisk! svarer Inger, når vi spør om hva hun har fått ut av oppholdet.

– Mangfoldet i kulturfeltet stimuleres og styrkes gjennom Horisont 2020, Kreativt Europa og et spesielt fokus framover er på prosjekter med publikumsutvikling. Det store målet gjelder folks helse, velvære, sysselsetting og økt mobilitet for unge. For å nå målet er innovativ kultur og digitale verktøy for alle, viktige virkemidler.

Les Ingers hospitantrapport her