Hospitanter

Kulturarv og konservering i Brussel

Et viktig formål med oppholdet har vært å bli bedre kjent med EUs tanker om formidling og forvaltning av kulturarv, sier hospitant Sigrun Myrmellem i Oslo kommune.

I perioden 29. april til 10. mai har spesialkonsulent i Oslo kommune Sigrun Myrmellem hospitert hos Osloregionens Europakontor i Brussel. Myrmellem jobber til daglig med forvaltning av rådhusbygningen, spesielt innenfor kunstfeltet, konservering og formidling.

-Jeg jobber blant annet med offentlige anskaffelser til rådhuset, og det kan være hva som helst. For eksempel rammeavtale for murer, forteller Myrmellem.

Et viktig formål med hospiteringen har vært å bli bedre kjent med EUs tanker om formidling og forvaltning av kulturarv, spesielt kulturarv som er i aktiv bruk.

-Jeg er opptatt av universell utforming og hvordan man kan tilrettelegge omvisninger for funksjonshemmede i vernede bygninger, noe som EU har retningslinjer for. Digitalisering er også sentralt – hvordan kan vi gjøre noe tilgjengelig for et publikum som normalt ikke besøker rådhuset? EUs initiativer om grønne offentlige anskaffelser er også noe jeg ønsker å lære mer om, sier hospitanten.

Variert program

I løpet av hospiteringsoppholdet har det vært en rekke spennende møter med fagpersoner, blant annet med miljøråd Hege Olbergsveen og næringsråd Einar Døssland ved Norges delegasjon til EU.

-Jeg har vært på studiebesøk hos Parlamentarium for å se hvordan de jobber med universell utforming og formidling. Ellers har jeg deltatt på et internasjonalt seminar om kulturarv i Mechelen og vårt på åpen dag i EUs institusjoner. Et artig høydepunkt var å besøke The Royal Manufacturers De Wit som er et ærverdig gammelt veveri og familiebedrift som har spesialisert seg på konservering av gamle billedvev. Dette er interessant for rådhuset da vi har mange gamle veggtepper, sier Myrmellem.

Hospitanten synes prosessen fra søknad til hospitering var ukomplisert.

-Jeg fikk god hjelp av sekretariatet med tilrettelegging og tips til kontaktpersoner. Det var veldig nyttig og jeg føler meg godt ivaretatt av kontoret, sier Myrmellem.

Spesialkonsulenten fra Oslo kommune mener det er mange spennende aktiviteter i Brussel også utenom det faglige.

-Jazzmiljøet i byen er spennende, og Brussel er et eldorado hvis man er glad i sjømat, sier hospitanten.

Myrmellem har gode råd til dem som vurderer å søke hospitering i Europas hovedstad:

-Det er lurt å ikke ha et for stramt program, men en litt åpen kalender som gjør at man kan bli med på aktiviteter som dukker opp underveis. Ikke gå i fella og tenke kun på EU, men også benytte seg av Brussel og regionen. De har mye å bidra med, sier Myrmellem.

Samferdsel og gateutforming på kontinentet

-Det var et høydepunkt å delta på seminaret om European Mobility Week, sier hospitant Almudena Diaz Camacho i Oslo kommune.

I perioden 11.-29.mars har ingeniør og samferdselsplanlegger Almudena Diaz Camacho hospitert hos Osloregionens Europakontor i Brussel. Camacho arbeider i mobilitets- og utredningsseksjonen i Bymiljøetaten i Oslo kommune og jobber til daglig med mobilitet og trafikkvurderinger. I tillegg er hun prosjektleder for Gatenormal – hvor hun reviderer og oppdaterer den nye normen for hvordan gatene i Oslo skal se ut.

-Et viktig mål med oppholdet har vært å lære mer om EUs politikk som handler om bærekraftig mobilitet. Et annet mål har vært å besøke andre byer og se hvordan de jobber med samferdsel og gateutforming, sier Camacho.

Det har vært tre svært innholdsrike uker i Europas hovedstad hvor hospitanten har utnyttet tiden godt.

-Jeg har hatt en rekke møter med ulike organisasjoner, blant andre Transport and Environment, Polis og Eurocities i tillegg til Europakommisjonens departement for mobilitet – DG Move. Jeg har deltatt på en workshop om den europeiske mobilitetsuken og vært på et spennende seminar om hvordan man kan tilrettelegge for transport av turister i byer. Det ble også tid til befaring i både Gent og Antwerpen hvor jeg fikk treffe de ansvarlige for mobilitiet og byutvikling, forteller hospitanten.

Nye nettverk

Camacho begynte å forberede oppholdet i god tid og hadde på plass et variert program før hun reiste til Brussel.

-Jeg fikk en epost med informasjon om muligheten til å hospitere og fattet interesse raskt, men var usikker på om jeg kunne få plass. Men det viste seg at søknadsprosessen var svært enkel, sier hospitanten.

Underveis fikk Camacho god hjelp og veiledning av Europakontoret til å komme i kontakt med de riktige fagpersonene.

-Jeg er veldig fornøyd med Europakontorets bidrag og fikk en varm velkomst. Jeg fikk i forkant av oppholdet en oversikt over relevante personer jeg kunne treffe, sier hospitanten.

Ingeniøren og samferselsplanleggeren mener hun har fått et godt utbytte av å være i Brussel, og det er særlig ett arrangement som stikker seg ut.

-Det var et høydepunkt å delta på seminaret om European Mobility Week. Her fikk jeg treffe mange andre som jobber med mobilitet ute i Europa, og vi utvekslet kontaktinformasjon, sier Camacho.

Ikke vær redd for å ta kontakt

Utover det faglige er hospitanten spesielt begeistret over Brussels mangfoldige arkitektur.

-Jeg ante ikke at Brussel har så rik arkitektur innen modernisme og Art Noveau. Jeg har gått på oppdagelsesferd og sett så mange flotte bygninger i områder hvor det ikke er turister, sier hospitanten.

Almudena Diaz Camacho har et generelt råd til dem som vurderer å hospitere i Brussel:

-Ikke vær redd for å kontakte folk! De fleste svarer raskt, til og med felles-eposten i Gent by! Jeg skulle gjerne hatt tid til flere møter med byer om klimatilpasning og overvannshåndtering, men det får bli en annen gang. Tiden går fort, sier hospitanten.

Hospitant fra Oslo kommune

De siste to ukene har Kristina Breivik vært hospitant hos oss i Brussel.

Breivik er kommunikasjonsrådgiver ved Byrådslederens kontor i Oslo kommune, hvor hun arbeider med sosiale medier og intern kommunikasjon, og bistår politisk ledelse. Breivik søkte om hospitantopphold fordi hun hadde lyst til å se hva som rører seg her i EUs hovedstad, og få et innblikk i den såkalte «Brussel-bobla».

– Å hospitere i Brussel er en fin mulighet til å få snakke med folk som jobber med kommunikasjon i ulike organisasjoner her, og lære om EU. I og med at Oslo er Europeisk miljøhovedstad neste år, så passet det fint å legge hospitantoppholdet til Brussel under EU Green Week.

 

I løpet av de to ukene hos oss har Breivik fått en liten smakebit på hva som foregår i Brussel. To uker er ikke nok for å lære alt om hvordan EU fungerer, men det er en god start.

– Jeg er lysten på mer, og er veldig nysgjerrig på å forstå mer om Belgia som land, og lære mer om EU. Det beste med hospiteringen har vært å kjenne på pulsen her i Brussel, og få lov å sitte midt i der det skjer. Det finnes utallige arrangementer å gå på her, og det mangfoldet og den friheten var bra å oppleve. Jeg har rett og slett fått et helt nytt inntrykk av Brussel, både som by og som EU hovedstad.

 

Den største utfordringen i forkant av oppholdet var å finne et godt tidspunkt å hospitere, i en eller hektisk kommunikasjonshverdag. Ettersom alle hospitanter får egen kontorplass hos oss, hadde Breivik mulighet til å også utføre noen av sine faste arbeidsoppgaver her nede. Før Breivik reiste ned sørget hun for å avtale møter med relevante aktører.  

– Jeg hadde god dialog med Osloregionens Europakontor, og fikk flere gode tips om hvem jeg burde kontakte. Stort sett alle svarte meg raskt og vennlig.

 

Under oppholdet har hun hatt møter med FMO, ERRIN, Norges delegasjon til EU, Eurocities og North Norway European Office, og fått ny kunnskap om hvordan en del aktører arbeider med kommunikasjon her nede. Breivik synes det har vært interessant å se hvor forskjellig alle jobber.

– I løpet av oppholdet har jeg fått større forståelse for hvordan regionskontorene jobber, og hvordan Norge, som ikke-medlem, knytter seg opp mot det som skjer i EU. Det er veldig mye som skjer.

 

I tillegg til mange møter, har Breivik deltatt på arrangementer under EU Green Week, og blant annet vært på seminar om luftforurensing. Breivik la opp en fleksibel timeplan under oppholdet, slik at hun også kunne lage avtaler underveis dersom noe interessant skulle dukke opp. Til fremtidige hospitanter har Breivik følgende råd:

– Bruk Osloregionens Europakontor og de andre norske kontorene som startpunkt, og få så mange navn på blokka som mulig. Bruk kontaktene, book møter og vær på ballen.

Tekst og bilde: Lise Eide Risanger

Årets første hospitant

I slutten av mars kom årets første hospitant til Brussel. Pål Arne Sommernes hospiterte hos Osloregionens Europakontor i to uker for å lære mer om EU/EØS, byutviklingspolitikk, og hvordan Oslo kommune kan dra nytte av tilstedeværelse i Brussel.

 

Sommernes jobber som spesialrådgiver i Oslo kommunes byrådsavdeling for byutvikling, en stilling han har hatt siden 2017. Hovedområdet hans består blant annet av internasjonale saker knyttet til smart byutvikling. Byutvikling er et spennende og altomfattende område, og innebærer arealforvaltning, eiendomsutvikling og kulturminnevern, og mye, mye mer.

 

Under oppholdet i Brussel har Sommernes vært en aktiv hospitant som har vært mye på farten.

– Jeg har lest mye og snakket med mange mennesker i og utenfor Osloregionens Europakontor. Jeg har også vært på besøk hos Brusselsregionen for å lære mer om hvordan Belgia og Brussels region er organisert, forteller hospitanten.

 

I tillegg har Sommernes deltatt på en rekke seminarer, blant annet ESPON sitt event «Comparative trends in spatial planning and territorial governance in Europe» og en plast-workshop i regi av G7.

– Samlet sett har jeg fått en dypere forståelse for at EU/EØS først og fremst er et samarbeids- og fredsprosjekt, som Norge og Oslo aktivt må ta del i, sier spesialrådgiveren.

 

Utenom det rent faglige Sommernes også hatt tid til å besøke flere EU-institusjoner, kirker og historiske monumenter, og fått kjenne Brussel på pulsen både morgen og kveld, og i helgene. 

 

I etterkant av oppholdet er hospitanten glad for at han hadde satt av nok tid – tid til å oppleve, men også reflektere og lære av de nye opplevelsene. Sommernes trekker også frem imøtekommenheten og vennligheten i Brussel som noe av det beste med oppholdet.

– Høydepunktet var samværet, og pizza fra en vedfyrt pizzaovn i Waterloo, sier hospitanten.

 

For fremtidige hospitanter har Sommernes følgende råd:

– Lytt til rådene fra Osloregionens Europakontor, og tenk nøye igjennom lengden på oppholdet og hvilke mål som er best for deg – og din arbeidsgiver. I tillegg kan det være lurt å lese seg litt opp på Norge og EU/EØS i forkant av oppholdet. Jeg anbefaler Paal J. Frisvolds bok «MOT EUROPA – Fortellingen om et nølende Norge» og «EU/EØS-håndboken» til Utenriksdepartementet, sier årets første hospitant.

 

Tekst: Lise Eide Risanger