Energi & klima

Ny satsning på utslipssfrie byggeplasser

Et nytt initiativ fra EU som er rettet mot prosjekter som løser konkrete urbane utfordringer.

JPI Urban Europe (Joint Programming Initiative Urban Europe) er et europeisk samarbeid for å skape attraktive, bærekraftige og levedyktige byer. Det nye initiativet ”Making Cities Work – Innovation Action- JPI Urban Europe” retter seg mot prosjekter som løser konkrete urbane utfordringer.

De fokuserer blant annet på å sikre sosial samhørighet og integrering, og utnytte teknologiske løsninger for å realisere effektive og holdbare urbane systemer og nettverk.

Utlysningen gjelder for prosjekter som fokuserer på ett av følgende områder:

 • Innovative løsninger for å redusere folkemengder i byene.
 • Gjennomføring av smarte byer
 • Å skape byer sammen
 • Å redusere den negative effekten av byggeplasser

JPI Urban Europe er et EU-finansiert samarbeid innen smarte og bærekraftige byer.

Les mer om prosjektet her

Besøk JPI Urban Europes hjemmeside her

Les utlysningsteksten her

Tekst: Mina Foss

Level(s) – Holdbarhetsindikator for bygg

Level(s) er en frivillig rapporteringsramme for å forbedre bærekraftige bygninger. Ved hjelp av eksisterende standarder, gir Level(s) en felles EU-tilnærming til vurdering av miljøpresentasjoner i byggemiljøet. Innenfor rammeverket er hver indikator utformet for å knytte den aktuelle bygningens påvirkning sammen med prioriteringene for bærekraft på europeisk nivå.

Testfasen er nå i gang og det er enkelt å delta ved å registrere seg her. Det er ikke nødvendig å teste alle indikatorene, man kan selv velge hvilke man vil arbeide med. Dette gjelder både nye prosjekter og ferdig konstruerte bygninger. Det første møtet er i desember og om to år blir det ferdige verktøyet presentert.

Veien fremover

Det er mulig at dette verktøyet kan påvirke EUs lovgivning i fremtiden, siden noen av indikatorene i Level(s) kan inkluderes i energimerking for bygninger. Det er også en mulighet for at noen av sertifiseringstypene vil tilpasse seg til EU-metodikken. Allerede nå foreligger det interesse på nasjonalt nivå i Finland og Danmark om å begynne å inkludere Level(s) sine indikatorer i nasjonal lovgivning.

Les mer om Levels her.

Tekst: Mina Foss

Viken-seminar i Brussel 20-22. november

Den 20-22. november arrangerer EU nettverk Viken, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Osloregionens Europakontor seminar om autonom transport og regional verdiskapning i Brussel.

Første dag av programmet vil være et åpent arrangement med trender og ledende innovasjoner innen autonom transport, mens dag to vil fokusere på Horisont 2020 og hvilke muligheter forskningsprogrammet gir for regional utvikling.

Seminaret er åpent for OREs medlemmer, men ved stor interesse vil partnerskapet til EU nettverk Viken prioriteres.

Meld interesse innen 27. Oktober til Siri Svanemyr Eriksen: siri.s.eriksen@usn.no

Sted: Osloregionens Europakontor, Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel

Program finner du her.

 

Ny studie om utslipp av klimagasser

I Europa står transport for den største andelen av utslipp av klimagasser. I juni 2017 publiserte Transport & Environment en studie om et mer klimavennlig veikart.

Studien analyserer diverse teknologiske strategier for kutte ned på miljøfarlige utslipp innenfor transport. Eksempler på slike strategier er hvordan man kan forberede drivstoffeffektiviteten til dieselbiler og hvordan man kan flytte mer frakt til jernbane. I tillegg vurderer analysen hvordan utslippet av klimagasser kan fjernes fra sektoren til veifrakt. Studien konkluderer med at det er mulig å redusere en betydelig andel utslipp av klimagasser fra busser og fraktkjøretøy i Europa innen 2050.

Det kommer stadig nye teknologiske muligheter på markedet, og analysen til T&E ble nylig oppdatert for å inkludere elektriske langdistanse lastebiler. Hovedresultatet fra den oppdaterte rapporten er at slike kjøretøy har potensialet til å bringe EU veldig nære en null-utslippsmodell innen 2050. Dersom de nåværende forutsetningene er korrekte, vil denne overgangen også være kostnadseffektiv for lastebilsektoren. For å oppnå dette er det nødvendig med store endringer og rask handling.

Du kan finne den originale rapporten her.

Du kan lese den oppdaterte rapporten her.

Tekst: Mina Foss

 

 

Gjennomgang av EUs arbeid med luftkvalitet

Den europeiske revisjonsretten (The European Court of Auditors) skal begynne en omfattende gjennomgang av EUs innsats for å bekjempe luftforurensning.

 Luftforurensning er den viktigste miljøårsaken til for tidlig dødsfall i EU, og den Luxembourg-baserte retten vil se på effektiviteten av dagens EU-politikk for å takle dette problemet.

Luftkvaliteten i seks europeiske byer vil bli testet som en del av revisjonen, inkludert Brussel – hjertet av EU. De andre byene som vil bli testet er Sofia, Ostrava (Tsjekkia), Stuttgart, Milano og Krakow. Gjennomgangen er planlagt å finne sted de neste månedene, og retten håper å offentliggjøre sine funn midten av 2018.

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren

 

Oslo vinner av European Green Capital Award 2019!

Oslo by ble den 2. juni kåret til vinner av European Green Capital Award 2019.

Oslo ble kåret til den 10. vinneren av European Green Capital Award 2019 under en seremoni i Essen, Tyskland, blant finalistene Ghent, Lathi, Lisboa og Tallin. Oslo overbeviste juryen om hvorfor deres miljøstrategi og politikk fortjener en slik utmerkelse, og vil i fremtiden være en rollemodell for andre byer i Europa.

Europakommisjonen tildeler den prestisjetunge prisen hvert år til en større europeisk by som har utmerket seg innen klima- og miljøfremmende tiltak

Oslos byrådsleder Raymond Johansen mottok prisen i Essen med blant annet EUs miljøkommissær Karmenu Vella på scenen.

–Vi gleder oss til å dele av vår kunnskap i fremtiden, sa Johansen stolt fra scenen.

Siden 2010 har følgende ni byer blitt tildelt denne prisen: Stockholm, Hamburg, Victoria-Gasteiz, Nantes, København, Bristol, Ljubljana, Essen og Nijmegen.

Saken vil bli oppdatert.

Tekst: Andreas Løhren

Europakommisjonen har lagt fram veipakken ”Europe on the move”

Tirsdag den 31. mai la Europakommisjonen frem et nytt omfattende policy-pakke som berører veitransport-sektoren.

Hensikten med pakken er å skape et mer effektivt, klimavennlig og sosialt bærekraftig system.

Det mest relevante for Osloregionen er:

 • Krav om å rapportere utslipp av Co2 fra tyngre kjøretøy. Hensikten er på lang sikt å innføre utslippsstandarder.
 • Nye prinsipper for bompenger:
  • Ikke-diskriminering basert på nasjonalitet
  • Betale for hvor mange kilometer man har kjørt på vegen – ikke for hvor lang tid det har tatt.
  • Basere bompengeavgiften på mengde utslipp fra kjøretøy.
 • Standardisering av systemer for betaling av bompenger.
 • Regler for hvile og hvor mye en lastebilsjåfør kan kjøre under en viss tid.
 • Kooperative intelligente transport system planlegges innført i 2019. Kjøretøy kan da” prate med hverandre” for å redusere ulykker, bilkø og Co2 utstlipp.
 • Bedre tillgang til informasjon for at apper skal kunne få tilgang til multimodal transport informasjon.

Et mer utfyllende notat kommer senere.

Her finner du mer informasjon.

Tekst: Karl Törnmarck

 

 

Avfall: Rådet vil forhandle om lovforslag

Den 19. mai kom Rådet til enighet om å starte forhandlinger med Europaparlamentet om fire lovforslag om avfall – som er en del av sirkulær økonomi-pakken fra 2015.

De fire lovforslagene handler om:

 • å innføre ytterligere tiltak for å redusere avfallsproduksjon
 • kontroll av avfallshåndtering
 • å øke resirkulering
 • å redusere ressursbruk

De nye forslagene vil ha innvirkning på følgende direktiver:

 • Avfall rammedirektivet
 • Emballasjedirektiv
 • Deponeringsdirektiv
 • Direktiv om elektrisk og elektronisk avfall, på utrangerte kjøretøyer; Og på nye/brukte batterier og akkumulatorer

Neste steg: Dette rådsmandat er resultatet av intensivt arbeid og diskusjoner om alle fire forslagene under tre rådsformannskaper (NL, SK og MT). Det maltesiske presidentskapet har nå fått støtte til å starte samtaler med Europaparlamentet med sikte på en mulig førstebehandlingsavtale.

Her kan du lese en briefing fra Europaparlamentet om de fire lovforslagene og videre prosess.

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren

Europaparlamentet vil ha mindre matsvinn

Under plenumsforsamlingen den 16. mai vedtok Europaparlamentet rapporten Combating Food Waste og vil dermed arbeide for å innføre en rekke tiltak for å bekjempe matsvinn. De viktigste forslagene innebærer en mer bærekraftig bruk og forståelse av ”best før”-stemplet og skattelette på matdonasjon.

Europaparlamentet vil nå oppfordre Europakommisjonen til å utarbeide et lovforslag som liberaliserer kravet til ”best før”-stempling på matvarer som ikke er helsefarlig å spise etter gitt dato. De oppfordrer også til en endring av MVA-direktivet, slik at matvareprodusenter og butikker får skattelette på matvareoverskudd som blir donert.

Norge er en av verstingene på årlig matsvinn pr. person; 420kg (2010). Av EU-landene er det kun Nederland som kaster mer mat enn oss.

Europaparlamentet har utformet en enkel oversikt over matsvinn-fakta som kan ses her.

Tekst: Alv Øidvin