Seminar om skandinavisk infrastruktur i Europaparlamentet

Onsdag 8. januar arrangerte Osloregionens Europakontor i samarbeid med Gøteborgs Europakontor og Region Västra Götaland seminaret ‘’Scandinavian Cross-border Cooperation for Infrastructure’’. Seminaret tok for seg regionalt og europeisk samarbeid om infrastruktur og fant sted i Europarlamentet. Blant innlederne på seminaret var representanter fra Gøteborg-Oslo-samarbeidet, Europaparlamentet og Europakommisjonen. Gøteborg-Oslo-samarbeidet og togstrekningen mellom de to byene var i særlig fokus.

Gøteborg-Oslo er en viktig strekning i prosjektet COINCO NORTH II. Dette er et samarbeid mellom Oslo, Gøteborg, Malmø og København, og har som mål å knytte byene sammen til en større innovasjons- og arbeidsregion. Et særlig viktig virkemiddel for å nå dette målet er å bedre jernbaneinfrastrukturen i regionen, og dermed skape større flyt av arbeidskraft, kunnskap og kompetanse. Prosjektet kalles ofte The Scandinavian 8 Million City, ettersom 8 millioner av Skandinavias 19,5 millioner innbyggere befinner seg i disse byene.

Representantene for Gøteborg-Oslo-samarbeidet var til stede i Brussel for å fremme bevisstheten rundt viktigheten av et godt jernbanenett innad i byene som utgjør COINCO-prosjektet, og muligheten for å få på plass hurtigtog på strekningen Oslo-Gøteborg-København. En av innlederne var Anette Solli, fylkesordfører i Akershus fylkeskommune:

– Vi har et veldig godt samarbeid med de andre partnerne i Gøteborg-Oslo-samarbeidet og ser at ting ligger bedre til rette enn noen gang. Nå må vi smi mens jernet er varmt, sier Solli.

Også Desirée Oen, medlem av transportkommissær Siim Kallas’ kabinett, ser viktigheten av et slikt samarbeid. Hun understreker at et transeuropeisk transportnettverk er viktig for å styrke det indre marked, og at arbeidet til COINCO-prosjektet er et viktig ledd i å knytte Skandinavia til Middelhavet.

Ordfører Anneli Hulthén i Gøteborg er enig i dette og forklarer at Gøteborg-Oslo-samarbeidet derfor ikke ønsker å stoppe i København, men at nettverket har en ambisjon om å utvides videre nedover i Europa.