Energi & klima

Klima- og miljøhøsten 2014 i Brussel

Den norska EU-delegationen har nyligen skrivit en artikel som på ett bra sätt sammanfattar de viktigaste klima och miljöspörsmålen i Bryssel under 2014.

Klimamålen 2030

Målet er å kutte minst 40 prosent av utsleppa i EU innan 2030, samanlikna med nivået i 1990.  Detta er ett mycket ambitiöst förslag som kommer med viss flexibilitet eftersom europeiska rådet har möjlighet att omförhandlar förslaget efter FNs klima möte i slutet på 2015.

Kritik mot den nya Europakommissionen

Den nye europakommisjonen har fått kritikk for at klima- og miljøpspørsmål har fått mindre plass i politikken.  Både miljöministrar och intressegrupper har fruktat att olika förslag skall tas bort  for å oppnå vad som kallas ”better regulation” och mindre byråkrati. Förslaget om luftkvalitet och avfall har båda varit riskzonen att tas bort från agendan.

EU och USA frihandelsavtalet TTIP

Förhandlingarna som startade i 2013 har följts av en intensiv debatt på många områden. Amerikanska och europeiska intresseorganisationer har protesterat mot förhandlingarna på grund av att de fruktar degraderad lovgivning för miljö och socialspörsmål. Kommissionen har vid flera tillfällen uttalat det ikke vil bli tilfellet. Förhandlingarna kan väntas vara klara under slutet av 2015.

(Den fullständiga artikeln hittar du här)

Gardermoen langt fremme på biodrivstoff i fly

Osloregionens Europakontor ble invitert av Terres de France og Airport Regions Conference til å snakke om tiltak som gjøres i og rundt Gardermoen flyplass med hensyn til klimagassutslipp. I presentasjonen ble satsning på biodrivstoff til fly og bakke-kjøretøy, elbil-lading og hydrogen spesielt fremhevet.

Presentasjonen var i forbindelse med EU-prosjektet d’Air. Konferansen ble avholdt på Charles de Gaulles flyplassen i Paris. Les mer om d’air-prosjektet

Lokalt Open Days arrangement i Sarpsborg

Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth og fylkesordfører i Vestfold Per-Eivind Johansen

Østfold og Vestfold fylkeskommune inviterte 25. november til dialogkonferanse om smart spesialisering i Sarpsborg. Konferansen søkte å besvare spørsmålet: – Hvordan kan vår region bli ledende innen fornybar energi og biogass?

Konferansen startet med at fylkesordførere og representanter fra Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Oslo kom med budskapet om å se Oslofjordområdet som en samarbeidende region når det kommer til biogass.  Prosessen med å utvikle et råstoff – gjennom et biogassanlegg – og frem til en sluttbruker er lang. Og kombinert med det faktum at biogassbransjen er veldig ung, er det derfor viktig å se på utviklingen av verdikjeden for biogass i et større perspektiv enn bare et fylke.

Dialogkonferansen var en del av det offisielle Open Days 2014, som er den europeiske uken for byer og regioner, som avholdes i Brussel hver oktober. Du kan lese mer om Osloregionen Europakontors bidrag under Open Days her.

Du kan lese mer om seminaret gjennom nettsidene til Østfold Fylkeskommune eller Vestfold Fylkeskommune.

EU enige om nye klimamål for år 2030

40% redusert klimagassutslipp med 1990 som utgangspunkt ble det enighet om i Oktober 2014 i det europeiske råd. EUs medlemsland ble også enige om 27% fornybar energi i sluttbruk, men dette er ikke bindende for hvert land. 27% energiforbruksreduksjon ble også besluttet, heller ikke dette er bindende for hvert medlemsland.

Målene kan revurderes etter toppmøtet for klima i Paris i desember 2015. Les mer her

Fullt hus på Open Days-seminaret om “Green growth – cross-border strategies and implementation

Per-Inge Bjerknes, Varaordfører i Østfold fylkeskommune holdt innlegg om grensesamarbeid på Biogass og el-lade-infrastruktur for transport

Osloregionens Europakontor arrangerte sammen med Green Growth Consortium et seminar under Open Days med fokus på bærekraftig mobilitet, smart cities, fornybar energi og lavkarbonsamfunn. Det er verdifullt å kunne samarbeide på tvers av landegrensene for å møte klimautfordringene og samtidig ha fokus på vekst.

Talerne var Dr Jens Bartholmes, Per Inge Bjerknes, Peter Madsen, Hanna Jönsson, Hakan Samuelsson, Thomas Jacob og Prof. Hans-Jürgen Block.

Per-Inge Bjerknes, Varaordfører i Østfold fylkeskommune holdt et konsist innlegg om samarbeidet mellom Västra Götaland Region og Østfold fylke innen Biogass og el-lade-infrastruktur for transport. De to grenseregionene har dratt nytte av hverandres styrker. Västra Götaland har god erfaring i biogass, mens Østfold er ledende på elbil og ladeinfrastruktur. Sammen bygger de gode grenseoverskridende infrastruktur for klimavennlig transport mellom Oslo og Gøteborg.

Sundtoft ledet viktig klimamøte i Brussel

Foto: Norges delegasjon til EU

Onsdag 30. april var Klima- og miljøminister Tine Sundtoft med på å lede et møte i Brussel om planene for en ny internasjonal klimaavtale. Møtet var et viktig ledd i å etablere en felles ambisjon om å arbeide for en mer ambisiøs avtale ved neste års klimatoppmøte i Paris. På møtet deltok de landene som har vist mest iver for en slik avtale, blant annet Colombia, Tyskland, Sverige, Storbritannia, Etiopia og Bangladesh. Både Sundtoft og EUs kommissær for klimaspørsmål, Connie Hedegaard, anså møtet som meget vellykket. Neste uke vil Sundtoft følge opp arbeidet videre sammen med EUs presidentskap, som for tiden er Hellas.

Les mer om møtet på regjeringens hjemmesider.

Spennende miljøkonferanse i Brussel 3-5 juni

Årets Green Week konferanse avholdes den 3. – 5. juni i Brussel. Green Week er den største årlige konferansen om europeisk miljøpolitikk, og er en unik mulighet arena for debatt og utveksling av erfaringer. Tema for årets konferanse er sirkulær økonomi, ressurseffektivitet og avfall, og vil blant annet presentere EUs nye initiativer på disse områdene.  Green Week er et helt sentralt arrangement for de som er engasjert i miljøbeskyttelse og er åpent for det offentlige. Konferansen er gratis, og vil finne sted i The Egg Conference Centre i Brussel. Det foreløpige programmet for konferansen finner du på konferansens hjemmesider.

Persontransport på skinner og på vei klargjort

Ulike løsninger på hva og hvordan ansvaret for persontransport i EU har gjort at Europakommisjonen har kommet med nye retningslinjer for reglene om offentlige myndigheters kontraktinngåelser for levering av kollektivtransporttjenester. Denne lovgivningen kom i 2007. Les mer i Europakommisjonens pressemelding.

Ingen bindende nasjonale krav for antall lade-, naturgass-, eller hydrogenstasjoner

Europakommisjonens forslag til bindende krav for antall fyllestasjoner for elbil, hydrogenbiler, naturgasslastebiler og skip ble kraftig vannet ut i forhandling mellom Rådet, Europakommisjonen og Europaparlamentet.

Beslutningen, som fortsatt må godkjennes i Europaparlamentet i april, gir kun krav om at hvert medlemsland må utarbeide nasjonale planer for utrulling av infrastrukturen.

Hvert land må bygge ut “tilstrekkelig antall” ladestasjoner for elbil innen 2020. Det vil bli gjort opp status på arbeidet i 2017. Videre kan hvert land velge å inkludere hydrogen i sine nasjonale planer. CNG for tunge kjøretøy og LNG for skip må også inngå i planene. Disse stasjonene skal bygges langs Ten-T korridorene i Europa.

Det er fortsatt ingen offisielle dokumenter som detaljerer hva de har blitt enighet om. Osloregionens Europakontor vil sende ut et notat til våre medlemmer når dokumentasjon foreligger.

Les mer i pressemeldingen fra Europaparlamentet

Energisikkerhet tok første rad under EUs toppmøte

EUs statsledere diskuterte for første gang Europakommisjonens forslag til nye klima- og energimål for år 2030. Grunnet den usikre situasjonen med Russland og Ukraina, to land som er vitale for naturgasseksport til EU, var energisikkerhet hovedelementet i diskusjonene. Dermed har egenprodusert energi, slik som fornybar energi og skifergass plutselig blitt mye viktigere.

Bedre kobling mellom hvert lands energi og elektrisitetsmarked var det enighet om. Elektrisitetskabler mellom land, også tredjeland der det er relevant (Norge i denne sammenhengen) ble fremhevet som meget viktig for økt energisikkerhet. Det vil nå arbeides fram mot juni med en rapport for økt energisikkerhet i Europa fra Europakommisjonens side.

Statslederne var enige om at EU sine mål skal være passende ift. 85-90% klimagassreduksjon innen 2050, men har enda ikke besluttet å godta Europakommisjonens forslag på 40% klimagassreduksjon innen 2030. Ifølge Rådspresident Van Rompuy, vil en enighet om 2030-målene bli nådd i oktober 2014. Ifølge Rådskonklusjonen vil EU senest levere sine klimamål til FN innen våren 2015.

Europakommisjonen og flere av unionens mektigste land (Frankrike, Tyskland og Storbritannia) ønsker en snarlig enighet om målene for å kunne komme i land med en god global avtale under klimaforhandlingene i desember 2015. Disse forhandlingene vil finne sted i Paris.

Les Rådskonklusjonene ved å trykke på denne setningen

Trykk for å Lese mer om Europakommisjonens forslag til klima og energi-rammeverk for 2030 i Osloregionens Europakontor sitt notat