About Andreas Løhren

http://www.osloregion.org

Posts by Andreas Løhren:

EU anbefaler felles tiltak for et sikkert 5G-nett

Europakommisjonen har nylig lansert en rekke tiltak som skal sikre høy cybersikkerhet for 5G-nettverket som lanseres i EU.

Femte generasjons internett (5G) vil være essensielt for fremtidens kommunikasjon med et stadig voksende antall av mobile enheter og et økende behov for permanent nettverkstilkobling, men nettet vil også være mer utsatt for cyberkriminalitet. Innen få år vil 5G utgjøre bærebjelken i Europas digitale indre marked og bidra til digital utvikling innen områder som helse, finans, transport, landbruk for å nevne noe. 5G vil også gjøre det enklere å involvere innbyggere i demokratiske prosesser, men sensitiv informasjon er ofte mer utsatt.

Derfor har Europakommisjonen anbefalt en rekke preventive tiltak for å styrke cybersikkerheten og minimere risikoen ved utrulling av 5G-nettverket. Tiltakene er en kombinasjon av regelverk og politiske virkemidler som er ment å beskytte Europas økonomi og demokratiske prosesser som ved for eksempel valg.

Kommisjonens anbefaling beskriver tiltak som går ut på:

På nasjonalt nivå:

Hvert medlemsland bør gjennomføre en nasjonal risikovurdering av infrastruktur knyttet til 5G-nettverk innen utgangen av juni 2019. Her bør medlemsland blant annet oppdatere eksisterende sikkerhetskrav for nettverksleverandører.

På EU-nivå:

Medlemslandene bør utveksle informasjon med hverandre og med støtte fra Kommisjonen og Det europeiske byrået for cybersikkerhet (ENISA) gjennomføre en samordnet risikovurdering innen 1. oktober 2019. Her kan medlemslandene bli enige om en rekke tiltak som kan brukes på nasjonalt nivå. Dette kan for eksempel være sertifiseringskrav, tester, kontroller og identifisering av produkter eller leverandører som anses som potensielt usikre.

Neste steg:

Medlemslandene bør fullføre sine nasjonale risikovurderinger innen 30. juni 2019 og oppdatere nødvendige sikkerhetstiltak. Nasjonal risikovurdering skal sendes til Kommisjonen og Det europeiske byrået for cybersikkerhet innen 15. juli 2019.

Les mer om saken her.

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Andreas Løhren, andreas@osloregion.org

Samferdsel og gateutforming på kontinentet

-Det var et høydepunkt å delta på seminaret om European Mobility Week, sier hospitant Almudena Diaz Camacho i Oslo kommune.

I perioden 11.-29.mars har ingeniør og samferdselsplanlegger Almudena Diaz Camacho hospitert hos Osloregionens Europakontor i Brussel. Camacho arbeider i mobilitets- og utredningsseksjonen i Bymiljøetaten i Oslo kommune og jobber til daglig med mobilitet og trafikkvurderinger. I tillegg er hun prosjektleder for Gatenormal – hvor hun reviderer og oppdaterer den nye normen for hvordan gatene i Oslo skal se ut.

-Et viktig mål med oppholdet har vært å lære mer om EUs politikk som handler om bærekraftig mobilitet. Et annet mål har vært å besøke andre byer og se hvordan de jobber med samferdsel og gateutforming, sier Camacho.

Det har vært tre svært innholdsrike uker i Europas hovedstad hvor hospitanten har utnyttet tiden godt.

-Jeg har hatt en rekke møter med ulike organisasjoner, blant andre Transport and Environment, Polis og Eurocities i tillegg til Europakommisjonens departement for mobilitet – DG Move. Jeg har deltatt på en workshop om den europeiske mobilitetsuken og vært på et spennende seminar om hvordan man kan tilrettelegge for transport av turister i byer. Det ble også tid til befaring i både Gent og Antwerpen hvor jeg fikk treffe de ansvarlige for mobilitiet og byutvikling, forteller hospitanten.

Nye nettverk

Camacho begynte å forberede oppholdet i god tid og hadde på plass et variert program før hun reiste til Brussel.

-Jeg fikk en epost med informasjon om muligheten til å hospitere og fattet interesse raskt, men var usikker på om jeg kunne få plass. Men det viste seg at søknadsprosessen var svært enkel, sier hospitanten.

Underveis fikk Camacho god hjelp og veiledning av Europakontoret til å komme i kontakt med de riktige fagpersonene.

-Jeg er veldig fornøyd med Europakontorets bidrag og fikk en varm velkomst. Jeg fikk i forkant av oppholdet en oversikt over relevante personer jeg kunne treffe, sier hospitanten.

Ingeniøren og samferselsplanleggeren mener hun har fått et godt utbytte av å være i Brussel, og det er særlig ett arrangement som stikker seg ut.

-Det var et høydepunkt å delta på seminaret om European Mobility Week. Her fikk jeg treffe mange andre som jobber med mobilitet ute i Europa, og vi utvekslet kontaktinformasjon, sier Camacho.

Ikke vær redd for å ta kontakt

Utover det faglige er hospitanten spesielt begeistret over Brussels mangfoldige arkitektur.

-Jeg ante ikke at Brussel har så rik arkitektur innen modernisme og Art Noveau. Jeg har gått på oppdagelsesferd og sett så mange flotte bygninger i områder hvor det ikke er turister, sier hospitanten.

Almudena Diaz Camacho har et generelt råd til dem som vurderer å hospitere i Brussel:

-Ikke vær redd for å kontakte folk! De fleste svarer raskt, til og med felles-eposten i Gent by! Jeg skulle gjerne hatt tid til flere møter med byer om klimatilpasning og overvannshåndtering, men det får bli en annen gang. Tiden går fort, sier hospitanten.

ORE søker Europarådgiver!

Osloregionens Europakontor (ORE) er en forening som skal bidra til at medlemmene bruker den europeiske arena for å finne gode svar på felles samfunnsutfordringer. ORE har søkelys på de samfunnsutfordringer som preger Europa og vår region. Overskrifter er grønn omstilling og inkluderende samfunn. Forskning, innovasjon, digitalisering samt by- og regionalutvikling er forutsetninger for gode samfunnsløsninger. ORE har i dag 22 medlemmer fra kommuner, fylkeskommuner og to universitet i regionen. Foreningen tilbyr sine medlemmer skreddersydde tiltak som skal bidra til å styrke medlemmenes deltakelse, kompetanse og synlighet i europeiske prosesser. ORE fungerer som et bindeledd mellom EU/EØS og Osloregionen. Gjennom vårt unike nettverk kobler vi våre medlemmer sammen med aktører fra hele Europa.

Kontoret i Brussel ligger i Nordic House, samlokalisert med Region Värmlands Europakontor. I Nordic House er en rekke andre regionskontor fra hele Europa. Nordic House ligger sentralt med kort avstand til EU-institusjonene, EØS-EFTA, ESA, nasjonale representasjoner til EU, Norges delegasjon til EU, andre regionale Europakontor samt interesse- og bransjeorganisasjoner. Osloregionens Europakontor har også̊ kontor i Oslo. I 2017 ble kontoret i Oslo samlokalisert med Østlandssamarbeidet og samarbeidsalliansen Osloregionen, og holder nå̊ til i Galleri Oslo.F

Vi søker etter en

Europarådgiver innen det grønne skiftet med arbeidssted i Brussel.

Vi søker deg som har kunnskap om flere av politikkområdene som omfattes av ”det grønne skiftet” som energi, klima, miljø, bioøkonomi, transport og sirkulær økonomi. Du har interesse for og god innsikt i norske regioners deltakelse i europeiske prosesser gjennom EU/EØS. Du tar initiativ, har høy arbeidskapasitet, er strukturert og fleksibel. Du er en god lagspiller som også jobber godt selvstendig. Vi er et lite sekretariat og du må være innstilt på å bidra i foreningens praktiske gjøremål.

Arbeidsoppgaver:

 • Holde deg og medlemmene oppdatert på EUs politikkutvikling innen det grønne skiftet
 • Involvere OREs medlemmer i utvikling av prosjekter som søker EU/EØS-finansiering
 • Arrangere konferanser og seminar i samarbeid med andre aktører for å profilere medlemmenes politikk og prosjektresultater for et europeisk publikum
 • Delta i nettverk og ivareta gode relasjoner med samarbeidspartnere på vegne av foreningen og foreningens medlemmer
 • Informasjonsarbeid, foredrag og medlemskontakt
 • Jobbe i team med andre kolleger på kontoret
 • Enkelte administrative oppgaver for kontoret må påregnes

Krav til kompetanse:

 • Høyere og relevant utdanning, fortrinnsvis på hovedfags- eller masternivå
 • Arbeidserfaring fra og god kunnskap om politikkområdene som omfattes av det grønne skiftet
 • Innsikt, og god kjennskap til EU/EØS, herunder EU-programmene som Horisont 2020
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Relasjonelle evner og personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønsket kompetanse:

 • Eksisterende nettverk og arbeidserfaring fra Brussel
 • God innsikt i offentlig forvaltning med spesiell vekt på fylkeskommuner/kommuner
 • God innsikt i universitets- og høgskolesektoren
 • Kjennskap til Osloregionen (variasjon, styrker, utfordringer, aktører)
 • Erfaring fra søknadsarbeid og gjennomføring av EU-prosjekter
 • Kunnskap i fransk
 • Gode datakunnskaper
 • Innsikt og erfaring i bruk av sosiale medier og publiseringsverktøy

Vi tilbyr: 

 • Et godt og dynamisk arbeidsmiljø
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Pensjonsordning og midler til kompetanseheving
 • Svært gode muligheter for faglig utvikling

Tiltredelse i stillingen etter avtale. Stillingen er fast med et halvt års prøvetid. Arbeidssted er Brussel. Lønn etter avtale. Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til direktør Jan Edøy: jan@osloregion.org  mobil : +32 473 70 75 41/+47 464 26 106 eller nestleder Astrid Bjerke: astrid@osloregion.org mobil: +47 920 93 518.

Kortfattet søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk til jan@osloregion.org  innen 17. april 2019. 

Ett steg nærmere Digital Europe Programme

Med Digital Europe Programme vil EU i den neste programperioden (2021-2027) være med i kappløpet om å utvikle ny teknologi innen kunstig intelligens og cybersikkerhet.

I forrige uke meddelte Rådet at Europaparlamentet og det rumenske formannskapet i EU har kommet til en felles forståelse om forslaget for det nye programmet som vil fremme digitalisering og ny teknologi. Budsjettet for programmet har ikke vært en del av denne forhandlingen, men vil være en del av forhandlingene for det nye langtidsbudsjettet (MFF).

Digital Europe Programme vil fokusere på fem hovedområder:

 • Superdatamaskiner
 • Kunstig intelligens
 • Cybersikkerhet
 • Avanserte digitale ferdigheter/kompetanse
 • Digitalisering av økonomi og samfunn

Investeringer og prosjekter som skal bygge superdatamaskiner vil bidra til å løse samfunnsutfordringer innen helse, miljø og sikkerhet. Programmet tar også sikte på å utvikle kunstig intelligens ved å bygge test-anlegg.

Videre vil programmet finansiere utdanning og opplæring for avansert digital kompetanse, både for studenter, små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Programmet vil bidra til at folk skal ha enkel og trygg tilgang til digitale offentlige tjenester ved å øke interoperabiliteten (forbedre samhandling mellom tjenester og systemer) i EU.

Et nettverk av såkalte ”Digital Innovation Hubs” skal sørge for at små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter skal få teknologisk eksperthjelp og rådgivning. Digital Europe Programme vi supplere andre EU-programmer som Horizon Europe og den digitale delen av Connecting Europe Facility (CEF).

Neste steg

Rådet forventer at forhandlinger i det neste Europaparlamentet skal starte så raskt som mulig med mål om å vedta forslaget på bakgrunn av det man har blitt enige om. Her vil også forhandlingene om langtidsbudsjettet få innvirkning.

Les mer om saken her.

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Andreas Løhren, andreas@osloregion.org

Tekst: Andreas Løhren

Åpne dører i Brussel

-I Brussel har man gode muligheter til å utvide nettverket sitt, sier hospitant Anniken Sand i Oslo kommune.

I perioden 4. -15. mars har spesialkonsulent Anniken Sand fra Velferdsetaten i Oslo kommune hospitert hos Osloregionens Europakontor i Brussel. Sand er internasjonal kontakt i etaten, og leder en arbeidsgruppe med fokus på forebygging av rusmisbruk i det europeiske nettverket Eurocities. Til daglig jobber Sand med implementering, fagutvikling og kompetanseheving på områder som folkehelse, forebygging og sosial inkludering.

-Målet med hospiteringen har vært å bli bedre kjent med EUs sosialpolitikk og fremtidige prosjektutlysninger. Det har også vært et mål å forankre arbeidsgruppen i Eurocities med andre organisasjoner og byer, derfor har jeg vært i både Amsterdam og Antwerpen for å treffe samarbeidspartnere i løpet av oppholdet, forteller hospitanten.

Kompetanseheving

Sand har hatt to travle uker i Europas hovedstad med flere møter og gode faglige samtaler.

-Jeg har fått treffe både helseråd Maren Ringstad Widme og arbeids- og sosialråd Mona Næss ved Norges delegasjon til EU for å se hvordan de jobber, og for å lære mer om hva som er de store spørsmålene på mitt felt i EU for tiden. Sosial ulikhet og unge som faller utenfor skole og arbeidsliv er høyt oppe på agendaen, noe som vi også er opptatt av i Oslo kommune.

Hospitanten har også vært i møte med organisasjonen European Alcohol Policy Alliance som jobber en del med ansvarlig alkohol håndtering, noe man er langt fremme på i Norge.

-Det er interessant å høre hva de gjør i andre land for å redusere alkoholkonsumet. Jeg ble også invitert til å holde et innlegg på et møte, det er gøy å se at vår kompetanse er etterspurt i Europa, forteller spesialkonsulenten.

Lav terskel

Sand har tidligere jobbet ved internasjonalt kontor i Oslo kommune, så hun var godt kjent med hospiteringsordningen.

Selve søknadsprosessen er enkel, man søker én gang i året, med en beskrivelse av formålet med hospitering avklart med ledelsen i egen etat. Oslos byrådsleder har et uttalt ønske om at vi skal sammenligne oss med byer i Europa som er best på sitt tjenesteområde, noe som fordrer at vi reiser ut og faktisk ser hva som foregår, sier hospitanten.

Osloregionens Europakontor har bidratt med tips og råd til hvem hospitanten kunne treffe som jobber innenfor det aktuelle fagområdet.

-De ansatte ved Europakontoret har tatt seg godt av meg. Jeg er veldig fornøyd med deres  innspill og varme velkomst.  Det er stor forskjell på hvordan ting fungerer i praksis, og det kan være godt å få hjelp fra noen som kjenner systemet. Det er veldig greit å få til møter her, og folk har en lav terskel for å ta deg imot og fortelle om jobben sin. Det er stort sett åpne dører i Brussel, og gode muligheter til å utvide nettverket sitt, forteller Sand.

Høydepunkt

I løpet av hospiteringsperioden har det vært flere nyttige møter med potensielle fremtidige samarbeidspartnere.

-Jeg hadde blant annet et svært godt møte med Amsterdam by hvor vi diskuterte et mulig samarbeid med min arbeidsgruppe i Eurocities, og et konstruktivt møte med Antwerpens Drug Policy Officer.

Utenom det faglige mener Sand at det er lett å fylle fritiden i Brussel, da byen byr på et rikt kulturliv.

-Det er masse som foregår av konserter og kunstutstillinger, det er god mat og mange grønne fine parker. Et høydepunkt utenom det faglige, var da jeg ble invitert av samferdselsråden ut til Waterloo hvor jeg fikk en innføring i belgisk historie og ble tatt med på et fantastisk loppemarked. Man kjeder seg ikke i Brussel, sier hospitanten.

Sand har en klar oppfordring til dem som vurderer å hospitere i Brussel:

-Ikke vær redd! Det er bare å ta kontakt med sekretariatet i Osloregionens Europakontor, de er veldig behjelpelige. Det er viktig å forankre oppholdet ved eget tjenestested, jeg inviterte meg inn på et ledermøte i forkant  for å få innspill. Husk at hospiteringen skal være nyttig for organisasjonen din, sier hospitanten.

Tekst og foto: Andreas Løhren

Åpen utlysning for ”European Public Sector Award”

Det Europeiske instituttet for offentlig forvaltning (EIPA) har nå offentliggjort en ny utlysning hvor ulike aktører i offentlig sektor gis en mulighet til å presentere sitt arbeid, utveksle erfaring og bli en del av et omfattende europeisk nettverk.

Under temaet ”Nye løsninger på komplekse utfordringer – en offentlig sektor som er innbygger-orientert, bærekraftig og fremtidsrettet” vil EIPA vise frem gode eksempler på tjenester eller politikkutvikling i offentlig forvaltning som  bidrar til å løse komplekse samfunnsutfordringer. Det kan for eksempel være samfunnsutfordringer innen klima og miljø, sikkerhet, beredskap, teknologi og datasikkerhet.

Utlysningen er åpen for europeiske offentlige institusjoner fra alle administrative nivåer, samt offentlige foretak, byråer og offentlig-private partnerskap. Hovedsøkeren må være en offentlig institusjon eller myndighet – andre partnere i et konsortium kan for eksempel være private selskaper, frivillige organisasjoner, universiteter og kunnskapsinstitusjoner.

Søknadsfrist er 18. April 2019.

Mer informasjon finner du her.

Nye opphavsrettsregler i EU

Europaparlamentet, Rådet og Europakommisjonen har nå kommet til en politisk enighet om å tilpasse opphavsrettsreglene for den digitale tidsalderen i Europa. Det vil være til stor fordel for alle kreative sektorer, presse, forskere, lærere, kulturarvsinstitusjoner og innbyggere.

Avtalen som ble inngått den 13. februar i Strasbourg vil tilpasse dagens opphavsrettsregler til den nye digitale verdenen vi lever i, der musikkstrømmetjenester, nyhetssider og andre brukerstyrte plattformer har blitt hovedportene for tilgang til kreative verk og nyhetsartikler.

Visepresident for EUs digitale indre marked Andrus Ansip uttaler: “Å endelig ha moderne opphavsrettsregler for hele EU er en stor prestasjon som egentlig kommer for sent. Forhandlingene har vært vanskelige, men det som betyr noe til slutt er at vi har et rettferdig og balansert regelverk som passer for et digitalt Europa. Friheten og rettighetene til internettbrukere vil bli forbedret, våre kreatører vil bli bedre lønnet for deres arbeid og dataøkonomien vil ha klarere regler”.

Bedre beskyttelse for europeiske forfattere, artister og journalister

Det nye direktivet styrker stillingen til europeiske forfattere og skapere av digitalt innhold og forbedrer høykvalitetsjournalistikk i EU. Det vil i tillegg medføre:

 • Materielle fordeler for alle kreative sektorer, spesielt skapere og aktører innen video, film, TV og musikk da man får bedre kontroll på innholdet som blir lastet opp på plattformer.
 • Prinsippet om en passende og forholdsmessig godtgjørelse til forfattere og kunstnere vil bli fastsatt for første gang i europeisk lov om opphavsrett.
 • Forfattere og kunstnere vil få tilgang til åpen informasjon om hvordan deres verk brukes av kolleger (forlag og produsenter). Dette vil gjøre det lettere for dem å forhandle frem fremtidige kontrakter og motta en rimeligere andel av inntekter.
 • Hvis kunstnere eller produsenter mislykkes i å utnytte rettighetene som forfattere og utøvere har overført til dem, vil forfattere og kunstnere få lov til å tilbakekalle sine rettigheter.
 • Europeiske forleggere og pressehus vil ha en ny rett til å forhandle om hvordan innholdet blir gjenbrukt på ulike plattformer. Det vil gi journalister rett til å motta en større andel av inntekter som genereres av online bruk.

Les mer om saken her.

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Andreas Løhren, andreas@osloregion.org

Personalendringer ved Osloregionens Europakontor

Trine Ellingsen slutter ved Osloregionens Europakontor – Astrid Bjerke utnevnes til ny nestleder.

Nestleder og EU-rådgiver Trine Ellingsen slutter ved Osloregionens Europakontor den 31. januar. Europakontoret takker Trine for hennes store og flotte innsats gjennom snart fire år og ønsker henne lykke til i ny jobb.

Jeg føler meg heldig som har fått jobbe med å involvere våre medlemmer og vår region i å ta del i å løse de største felles utfordringene vi har. Jeg har lært utrolig mye gjennom min tid i Osloregionens Europakontor, og vil takke dyktige og hyggelige kolleger og medlemmer for et godt samarbeid, sier Trine.

Hun går over i ny jobb som leder for Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN), som er en del av Abelia – NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Ny nestleder

Senior EU-rådgiver Astrid Bjerke er utnevnt som ny nestleder ved Europakontoret med virkning fra 1. februar 2019. Astrid har for tiden et års arbeidsopphold i Brussel, men vil fra høsten av ha kontor i Oslo. Vi gratulerer Astrid og ønsker henne lykke til som ny nestleder ved kontoret.

Ny praktikant i Brussel våren 2019

I januar begynte Oliver Reiersen som ny praktikant ved Osloregionens Europakontor. Oliver har tidligere studert kultur og ledelse ved BI og har en bachelorgrad i estetiske studier ved UiO. Oliver har også arbeidet som frivillig ved en menneskerettighetsorganisasjon på Sicilia i regi av Erasmus+.

Oliver skal frem til juli jobbe med informasjonsarbeid på kontoret og holde medlemmene oppdaterte om det som foregår i Brussel. I tillegg skal han hjelpe til å arrangere studiebesøk, delta på seminarer med ulike tema og drive nettverksbygging. – Jeg er klar til å bli bedre kjent med mulighetene for å utvikle Osloregionen gjennom EUs ulike programmer og europeisk samarbeid, sier Oliver.

Oliver kan kontaktes på oliver@osloregion.org eller på tlf +47 924 25 194

NSB med 250 nye el-bybiler i Oslo

”Din Bybil” er norges første såkalte ”fri flyt” bildelingstjeneste. De 250 bybilene er plassert i Oslos gater og er klare til bruk.

Bilene er den nyeste modellen av Renault Zoe og en app på mobiltelefonen fungerer som nøkkel. Etter å ha registrert seg i appen, vil man få en oversikt over hvor det til enhver tid står en ledig Zoe. Man kan da reservere nærmeste bil, låse den opp med appen og kjøre hvor som helst.  Når turen er over, parkeres bilen innenfor en definert parkeringssone. I Oslo vil denne parkeringssonen trolig dekke området innenfor Ring 3, foruten noen utvalgte områder utenfor sentrum..

For å leie Din Bybil betaler du fem kroner minuttet, 749 kroner for én dag, eller 1499 kroner for 1200 minutter i måneden. Da er minuttprisen ned i kr 1,25 mens timeprisen så vidt sniker seg under kr 75,-.

Parkering, strøm og forsikring er inkludert. Din Bybil har ansvars- og ulykkesforsikring, samt kasko- og tyveriforsikring. Du kan melde inn skader du finner på bilen før du starter turen.

Bilene er levert av danske GreenMobility og NSB og er et resultat av NSB-konsernets satsing på elektrisk mobilitet og dør til dør-tjenester.

Les mer om tjenesten her.