About Andreas Løhren

http://www.osloregion.org

Posts by Andreas Løhren:

Nå blir det enklere og rimeligere å opprette et selskap i EU

EUs selskapslov oppdateres for å reflektere den digitale tidsalderen vi lever i.

Rådet vedtok nylig et direktiv som letter og fremmer bruken av elektroniske verktøy i kontakten mellom bedrifter og offentlige myndigheter.

Direktivet vil bidra til å skape en moderne og sikker måte for bedrifter å etablere selskaper og registrere filialer på tvers av landegrenser.

De nye reglene sikrer at:

 • Selskaper kan etablere nye aksjeselskaper, sette opp filialer og sende inn dokumenter til bedriftsregisteret på nett
 • Nasjonale maler og informasjon om nasjonale krav blir gjort tilgjengelig på nett  på et språk som er forstått av flertallet av brukere
 • Regler om avgifter er transparente
 • Gebyrer som belastes for elektronisk registrering av selskaper skal ikke overstige de totale kostnadene som den berørte medlemsstaten pådrar seg
 • ”Prinsippet om engangsbevis” gjelder, noe som betyr at et selskap kun trenger å levere samme informasjon til offentlige myndigheter én gang
 • Dokumenter sendt av bedrifter lagres og utveksles av nasjonale registre i maskinlesbare og søkbare formater
 • Informasjon om selskaper blir gjort tilgjengelig for alle interesserte kostnadsfritt i bedriftsregistret

Direktivet harmoniserer ikke materielle krav til etablering av selskaper i hele EU.

Les mer om saken her.

EU med nye prioriteringer for digitalisering

Rådet staker ut kursen med sine konklusjoner for hvordan det digitale skiftet i Europa skal se ut etter 2020. Målet er en tryggere, innovativ og mer inkluderende digital økonomi.

Temaene er mange når Rådet vil gjøre EU til framtidens globale leder innen digitalisering. Blant prioriteringene finner man økt cybersikkerhet og økonomisk konkurransedyktighet, demokratisering av internett, bevaring av kulturelt mangfold, økt sosial inkludering og til og med klimatiltak.

Sentralt for Rådets prioriteringer er digitaliseringens rolle for økonomisk konkurranseevne og Europas sikkerhet. I dag preges internett av digitale landegrenser innenfor EU, hvilket kan hindre innovasjon og økonomisk vekst. Rådet ber derfor Kommisjonen om å finne løsninger som kan ta EU mot et Digitalt Indre Marked. Samtidig ønsker Rådet et skattesystem tilpasset den digitale æraen vi lever i for å sikre rettferdig skattlegging av digital virksomhet.

– «EUs digitaliseringspolitikk må bevare en etisk og menneskelig dimensjon. Vi skal unngå alle unødvendige regler og reguleringer som kan hindre innovasjon. Alle europeere og europeiske selskaper, uavhengig av størrelse og sted, skal tjene på digitaliseringen», sier Romanias kommunikasjonsminister Alexandru Petrescu.

Les Rådets konklusjoner her.

Hvor digitalt er Europa?

Europakommisjonens ferske rapport viser at målrettede investeringer og en progressiv digital politikk gir resultater.

Rapporten ”Digital Economy and Society Index (DESI) 2019” overvåker Europas samlede digitale kompetanse og følger fremgangen EU-landene har med hensyn til deres digitale konkurranseevne.

Flere medlemsland har satt opp ambisiøse mål i tråd med EUs strategi for det digitale indre marked og oppnådd gode resultater på relativt kort tid. Dette er en av hovedkonklusjonene i årets DESI-undersøkelse. Likevel er det et faktum at de største EU-økonomiene ikke er digitale foregangsland, noe som  tyder på at den digitale transformasjonen må skje raskere for at EU skal være konkurransedyktig på verdensbasis.

DESI har de siste fem årene vist at målrettede investeringer og en aktiv digital politikk har betydelig innvirkning på utviklingen av de enkelte land. For eksempel er dette tilfellet for Spania når det kommer til utbygging av høyhastighets bredbånd, Kypros og generell bredbåndstilgang, Irland for digitalisering av bedrifter og Latvia og Litauen for  digitalisering av offentlige tjenester.

Her er rapportens nøkkelfunn i 2019:

 • Internett-tilkoblingen har forbedret seg, men er fortsatt utilstrekkelig for å takle et raskt voksende behov
 • Mer enn en tredjedel av europeere i arbeid mangler grunnleggende digitale ferdigheter
 • 83% av europeere surfer på internett minst en gang per uke (opp fra 75% i 2014)
 • Bedrifter blir mer digitale, men e-handel vokser sakte
Se video som enkelt forklarer resultatene fra undersøkelsen

Rapporten finner du her.

NB! Norge er ikke en del av undersøkelsen.

Har du spørsmål? Kontakt Senior EU-rådgiver Andreas Løhren, andreas@osloregion.org

“Workshop for kommuner og forskningssektoren: Samarbeidsmuligheter i Horisont 2020 om digitalisering”

Har din kommune utfordringer som dere ønsker å løse ved hjelp av digitalisering? Kanskje sitter dere på en idé til et innovasjonsprosjekt og er på jakt etter forsknings- og innovasjonspartnere i eller utenfor Norge? Denne workshopen retter seg mot kommunal sektor og vil gi gode eksempler på merverdien av offentlig sektors deltakelse i Horisont 2020 og andre EU-program.

I løpet av arrangementet skal man bli kjent med SINTEF Digital og andre forskningsaktører som er blant Norges fremste på digitalisering. Her vil man få presentert gode eksempler og se på muligheter for samarbeid. Man får også en mulighet til å pitche et prosjekt eller idé!

Foreløpig program finner du her.

Registrering her.

Påmeldingsfrist: 31. mai 2019

Tid: 4. juni kl. 10.00-16.00

Sted: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Rom Frisch 1, 2


 

Kulturarv og konservering i Brussel

Et viktig formål med oppholdet har vært å bli bedre kjent med EUs tanker om formidling og forvaltning av kulturarv, sier hospitant Sigrun Myrmellem i Oslo kommune.

I perioden 29. april til 10. mai har spesialkonsulent i Oslo kommune Sigrun Myrmellem hospitert hos Osloregionens Europakontor i Brussel. Myrmellem jobber til daglig med forvaltning av rådhusbygningen, spesielt innenfor kunstfeltet, konservering og formidling.

-Jeg jobber blant annet med offentlige anskaffelser til rådhuset, og det kan være hva som helst. For eksempel rammeavtale for murer, forteller Myrmellem.

Et viktig formål med hospiteringen har vært å bli bedre kjent med EUs tanker om formidling og forvaltning av kulturarv, spesielt kulturarv som er i aktiv bruk.

-Jeg er opptatt av universell utforming og hvordan man kan tilrettelegge omvisninger for funksjonshemmede i vernede bygninger, noe som EU har retningslinjer for. Digitalisering er også sentralt – hvordan kan vi gjøre noe tilgjengelig for et publikum som normalt ikke besøker rådhuset? EUs initiativer om grønne offentlige anskaffelser er også noe jeg ønsker å lære mer om, sier hospitanten.

Variert program

I løpet av hospiteringsoppholdet har det vært en rekke spennende møter med fagpersoner, blant annet med miljøråd Hege Olbergsveen og næringsråd Einar Døssland ved Norges delegasjon til EU.

-Jeg har vært på studiebesøk hos Parlamentarium for å se hvordan de jobber med universell utforming og formidling. Ellers har jeg deltatt på et internasjonalt seminar om kulturarv i Mechelen og vårt på åpen dag i EUs institusjoner. Et artig høydepunkt var å besøke The Royal Manufacturers De Wit som er et ærverdig gammelt veveri og familiebedrift som har spesialisert seg på konservering av gamle billedvev. Dette er interessant for rådhuset da vi har mange gamle veggtepper, sier Myrmellem.

Hospitanten synes prosessen fra søknad til hospitering var ukomplisert.

-Jeg fikk god hjelp av sekretariatet med tilrettelegging og tips til kontaktpersoner. Det var veldig nyttig og jeg føler meg godt ivaretatt av kontoret, sier Myrmellem.

Spesialkonsulenten fra Oslo kommune mener det er mange spennende aktiviteter i Brussel også utenom det faglige.

-Jazzmiljøet i byen er spennende, og Brussel er et eldorado hvis man er glad i sjømat, sier hospitanten.

Myrmellem har gode råd til dem som vurderer å søke hospitering i Europas hovedstad:

-Det er lurt å ikke ha et for stramt program, men en litt åpen kalender som gjør at man kan bli med på aktiviteter som dukker opp underveis. Ikke gå i fella og tenke kun på EU, men også benytte seg av Brussel og regionen. De har mye å bidra med, sier Myrmellem.

Ny praktikant på plass i Brussel

Med Torjus Lunder Bredvold huser Osloregionens Europakontor tre praktikanter denne våren, sammen med Oliver og Johannes

Torjus studerer til mastergrad i “Development, environment & cultural change” ved Senter for Utvikling og Miljø i Oslo. Romerikingen skal jobbe med research, kommunikasjon og arrangere studiebesøk i løpet av de to månedene han er ved Europakontoret.

-Jeg har jobbet en stund med EU-relaterte saker i Norge og nå ser jeg fram til å komme tettere på EU-prosessene i Brussel. Særlig gleder jeg meg til å lære mer om møtepunktet mellom regional politikk og EU-politikk på klima- og energifronten, sier Torjus.

Tidligere har Torjus vært praktikant ved Norges ambassade i Paris og jobbet i Europabevegelsen. I tillegg har han studert filosofi, psykologi og fransk. I slutten av juni drar han tilbake til Norge for å begynne å skrive masteroppgave om energifattigdom og energiforbruk. 

Torjus kan nås på torjus@osloregion.org eller på tlf +47 48 21 74 54 

Ny praktikant ved Osloregionens Europakontor

I april begynte Johannes Hostad som praktikant ved Osloregionens Europakontor i Brussel. Johannes studerer administrasjon og ledelse ved OsloMet – storbyuniversitetet og har praksis som en del av studiet i en periode på ni uker.

Johannes er en av tre praktikanter ved kontoret våren 2019 og skal bidra med å løse varierte oppgaver i løpet av oppholdet. Han skal blant annet jobbe med en rekke administrative oppgaver, arrangere studiebesøk, delta på ulike seminarer og drive nettverksbygging.

-Praksisplassen ved Osloregionens Europakontor i Brussel er en unik mulighet og en arbeidsplass med mange spennende oppgaver. Her kan jeg få studierelatert kunnskap og verdifull arbeidserfaring, sier Johannes.

Johannes kan kontaktes på johannes@osloregion.org eller på

tlf +47 468 10 195

Urban Future Global Conference i Oslo

Den 22-24. mai 2019 avholdes Urban Future Global Conference (UFGC) i Oslo. Dette er et av hovedarrangementene under miljøhovedstadsåret, og arrangøren forventer om lag 3000 deltakere fra 60 land. Den 22. mai kl 16.00-18.30 inviterer Oslo kommune til prosjektutviklingsverksted for Horisont 2020 i samarbeid med Forskningsrådet og Eurocities. Arrangementet er en del av hovedprogrammet under UFGC.

Tema for verkstedet er:

·       Nullutslippsbyer (carbon neutral cities with improved air quality)

·       Grønne transportløsninger (cities as nodes for clean and smart mobility)

·       Bedre helse og velvære i urbane strøk (actions for improving urban health and wellbeing)

·       Inkluderende kommunale tjenester og varer (new forms of delivering public goods and inclusive public services)

Målet for verkstedet er å diskutere og skape ideer til internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter. Verkstedet er en unik mulighet for å utvikle banebrytende løsninger på sentrale utfordringer som vi står over for i dag, og for å utfordre europeiske byer på løsninger for det grønne skiftet. 

Verkstedet er rettet mot europeiske byer og kommuner og nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Klikk her for mer informasjon.

Verkstedet krever separat registrering med frist 13. mai.

Kontaktinformasjon arrangøren: Tiina Ruohonen, mobil 90983161, epost tiina.ruohonen@byr.oslo.kommune.no.

EU anbefaler felles tiltak for et sikkert 5G-nett

Europakommisjonen har nylig lansert en rekke tiltak som skal sikre høy cybersikkerhet for 5G-nettverket som lanseres i EU.

Femte generasjons internett (5G) vil være essensielt for fremtidens kommunikasjon med et stadig voksende antall av mobile enheter og et økende behov for permanent nettverkstilkobling, men nettet vil også være mer utsatt for cyberkriminalitet. Innen få år vil 5G utgjøre bærebjelken i Europas digitale indre marked og bidra til digital utvikling innen områder som helse, finans, transport, landbruk for å nevne noe. 5G vil også gjøre det enklere å involvere innbyggere i demokratiske prosesser, men sensitiv informasjon er ofte mer utsatt.

Derfor har Europakommisjonen anbefalt en rekke preventive tiltak for å styrke cybersikkerheten og minimere risikoen ved utrulling av 5G-nettverket. Tiltakene er en kombinasjon av regelverk og politiske virkemidler som er ment å beskytte Europas økonomi og demokratiske prosesser som ved for eksempel valg.

Kommisjonens anbefaling beskriver tiltak som går ut på:

På nasjonalt nivå:

Hvert medlemsland bør gjennomføre en nasjonal risikovurdering av infrastruktur knyttet til 5G-nettverk innen utgangen av juni 2019. Her bør medlemsland blant annet oppdatere eksisterende sikkerhetskrav for nettverksleverandører.

På EU-nivå:

Medlemslandene bør utveksle informasjon med hverandre og med støtte fra Kommisjonen og Det europeiske byrået for cybersikkerhet (ENISA) gjennomføre en samordnet risikovurdering innen 1. oktober 2019. Her kan medlemslandene bli enige om en rekke tiltak som kan brukes på nasjonalt nivå. Dette kan for eksempel være sertifiseringskrav, tester, kontroller og identifisering av produkter eller leverandører som anses som potensielt usikre.

Neste steg:

Medlemslandene bør fullføre sine nasjonale risikovurderinger innen 30. juni 2019 og oppdatere nødvendige sikkerhetstiltak. Nasjonal risikovurdering skal sendes til Kommisjonen og Det europeiske byrået for cybersikkerhet innen 15. juli 2019.

Les mer om saken her.

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Andreas Løhren, andreas@osloregion.org

Samferdsel og gateutforming på kontinentet

-Det var et høydepunkt å delta på seminaret om European Mobility Week, sier hospitant Almudena Diaz Camacho i Oslo kommune.

I perioden 11.-29.mars har ingeniør og samferdselsplanlegger Almudena Diaz Camacho hospitert hos Osloregionens Europakontor i Brussel. Camacho arbeider i mobilitets- og utredningsseksjonen i Bymiljøetaten i Oslo kommune og jobber til daglig med mobilitet og trafikkvurderinger. I tillegg er hun prosjektleder for Gatenormal – hvor hun reviderer og oppdaterer den nye normen for hvordan gatene i Oslo skal se ut.

-Et viktig mål med oppholdet har vært å lære mer om EUs politikk som handler om bærekraftig mobilitet. Et annet mål har vært å besøke andre byer og se hvordan de jobber med samferdsel og gateutforming, sier Camacho.

Det har vært tre svært innholdsrike uker i Europas hovedstad hvor hospitanten har utnyttet tiden godt.

-Jeg har hatt en rekke møter med ulike organisasjoner, blant andre Transport and Environment, Polis og Eurocities i tillegg til Europakommisjonens departement for mobilitet – DG Move. Jeg har deltatt på en workshop om den europeiske mobilitetsuken og vært på et spennende seminar om hvordan man kan tilrettelegge for transport av turister i byer. Det ble også tid til befaring i både Gent og Antwerpen hvor jeg fikk treffe de ansvarlige for mobilitiet og byutvikling, forteller hospitanten.

Nye nettverk

Camacho begynte å forberede oppholdet i god tid og hadde på plass et variert program før hun reiste til Brussel.

-Jeg fikk en epost med informasjon om muligheten til å hospitere og fattet interesse raskt, men var usikker på om jeg kunne få plass. Men det viste seg at søknadsprosessen var svært enkel, sier hospitanten.

Underveis fikk Camacho god hjelp og veiledning av Europakontoret til å komme i kontakt med de riktige fagpersonene.

-Jeg er veldig fornøyd med Europakontorets bidrag og fikk en varm velkomst. Jeg fikk i forkant av oppholdet en oversikt over relevante personer jeg kunne treffe, sier hospitanten.

Ingeniøren og samferselsplanleggeren mener hun har fått et godt utbytte av å være i Brussel, og det er særlig ett arrangement som stikker seg ut.

-Det var et høydepunkt å delta på seminaret om European Mobility Week. Her fikk jeg treffe mange andre som jobber med mobilitet ute i Europa, og vi utvekslet kontaktinformasjon, sier Camacho.

Ikke vær redd for å ta kontakt

Utover det faglige er hospitanten spesielt begeistret over Brussels mangfoldige arkitektur.

-Jeg ante ikke at Brussel har så rik arkitektur innen modernisme og Art Noveau. Jeg har gått på oppdagelsesferd og sett så mange flotte bygninger i områder hvor det ikke er turister, sier hospitanten.

Almudena Diaz Camacho har et generelt råd til dem som vurderer å hospitere i Brussel:

-Ikke vær redd for å kontakte folk! De fleste svarer raskt, til og med felles-eposten i Gent by! Jeg skulle gjerne hatt tid til flere møter med byer om klimatilpasning og overvannshåndtering, men det får bli en annen gang. Tiden går fort, sier hospitanten.