Åpne dører i Brussel

-I Brussel har man gode muligheter til å utvide nettverket sitt, sier hospitant Anniken Sand i Oslo kommune.

I perioden 4. -15. mars har spesialkonsulent Anniken Sand fra Velferdsetaten i Oslo kommune hospitert hos Osloregionens Europakontor i Brussel. Sand er internasjonal kontakt i etaten, og leder en arbeidsgruppe med fokus på forebygging av rusmisbruk i det europeiske nettverket Eurocities. Til daglig jobber Sand med implementering, fagutvikling og kompetanseheving på områder som folkehelse, forebygging og sosial inkludering.

-Målet med hospiteringen har vært å bli bedre kjent med EUs sosialpolitikk og fremtidige prosjektutlysninger. Det har også vært et mål å forankre arbeidsgruppen i Eurocities med andre organisasjoner og byer, derfor har jeg vært i både Amsterdam og Antwerpen for å treffe samarbeidspartnere i løpet av oppholdet, forteller hospitanten.

Kompetanseheving

Sand har hatt to travle uker i Europas hovedstad med flere møter og gode faglige samtaler.

-Jeg har fått treffe både helseråd Maren Ringstad Widme og arbeids- og sosialråd Mona Næss ved Norges delegasjon til EU for å se hvordan de jobber, og for å lære mer om hva som er de store spørsmålene på mitt felt i EU for tiden. Sosial ulikhet og unge som faller utenfor skole og arbeidsliv er høyt oppe på agendaen, noe som vi også er opptatt av i Oslo kommune.

Hospitanten har også vært i møte med organisasjonen European Alcohol Policy Alliance som jobber en del med ansvarlig alkohol håndtering, noe man er langt fremme på i Norge.

-Det er interessant å høre hva de gjør i andre land for å redusere alkoholkonsumet. Jeg ble også invitert til å holde et innlegg på et møte, det er gøy å se at vår kompetanse er etterspurt i Europa, forteller spesialkonsulenten.

Lav terskel

Sand har tidligere jobbet ved internasjonalt kontor i Oslo kommune, så hun var godt kjent med hospiteringsordningen.

Selve søknadsprosessen er enkel, man søker én gang i året, med en beskrivelse av formålet med hospitering avklart med ledelsen i egen etat. Oslos byrådsleder har et uttalt ønske om at vi skal sammenligne oss med byer i Europa som er best på sitt tjenesteområde, noe som fordrer at vi reiser ut og faktisk ser hva som foregår, sier hospitanten.

Osloregionens Europakontor har bidratt med tips og råd til hvem hospitanten kunne treffe som jobber innenfor det aktuelle fagområdet.

-De ansatte ved Europakontoret har tatt seg godt av meg. Jeg er veldig fornøyd med deres  innspill og varme velkomst.  Det er stor forskjell på hvordan ting fungerer i praksis, og det kan være godt å få hjelp fra noen som kjenner systemet. Det er veldig greit å få til møter her, og folk har en lav terskel for å ta deg imot og fortelle om jobben sin. Det er stort sett åpne dører i Brussel, og gode muligheter til å utvide nettverket sitt, forteller Sand.

Høydepunkt

I løpet av hospiteringsperioden har det vært flere nyttige møter med potensielle fremtidige samarbeidspartnere.

-Jeg hadde blant annet et svært godt møte med Amsterdam by hvor vi diskuterte et mulig samarbeid med min arbeidsgruppe i Eurocities, og et konstruktivt møte med Antwerpens Drug Policy Officer.

Utenom det faglige mener Sand at det er lett å fylle fritiden i Brussel, da byen byr på et rikt kulturliv.

-Det er masse som foregår av konserter og kunstutstillinger, det er god mat og mange grønne fine parker. Et høydepunkt utenom det faglige, var da jeg ble invitert av samferdselsråden ut til Waterloo hvor jeg fikk en innføring i belgisk historie og ble tatt med på et fantastisk loppemarked. Man kjeder seg ikke i Brussel, sier hospitanten.

Sand har en klar oppfordring til dem som vurderer å hospitere i Brussel:

-Ikke vær redd! Det er bare å ta kontakt med sekretariatet i Osloregionens Europakontor, de er veldig behjelpelige. Det er viktig å forankre oppholdet ved eget tjenestested, jeg inviterte meg inn på et ledermøte i forkant  for å få innspill. Husk at hospiteringen skal være nyttig for organisasjonen din, sier hospitanten.

Tekst og foto: Andreas Løhren